Tin tức/(Trường THCS Liêm Chính)/NHÀ TRƯỜNG/
TRƯỜNG THCS LIÊM CHÍNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Thực hiện kế hoạc số 42/ KH PGD& ĐT ngày 4/2/2020  về việc phòng chống dịch cúm Covid 19, và quyết định  số 117/SGD ĐT- VP V/v tiếp tục nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trường THCS Liêm Chính đã cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020. Trong thời gian nghier chống dịch nhà trường đã chủ động sửa chữa một số phòng học, đường điện và vệ sinh lớp học, sân trường chuẩn bị đón học sinh trở lại vào đầu tháng 3/2020. Sau đây là một số hình ảnh nhà trường:

.

Tác giả: Nhà trường

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai dự toán năm 2020

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019
Xem thêm...