Tin tức/(Trường THCS Liêm Tiết)/THCS/
Ký cam kết thực hiện Luật quản lý sử dụng VK-VLN-CCHT; Luật PCCC; Nghị định 36/2009/NĐ-CP

          Ngày 08 tháng 1 năm 2020 tại trường THCS Liêm Tiết đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện Luật quản lý sử dụng VK-VLN-CCHT; Luật PCCC; Nghị định 36/2009/NĐ-CP...

 

        Dự buổi lễ ký cam kết có ông Đào Mạnh Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Liêm Tiết, ông  Phó trưởng Công an xã Liêm Tiết, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

 

        Đồng chí Phó trưởng Công an xã tuyên truyền Luật QL sử dụng VK-VLN-CCHT; Luật PCCC; Nghị định 36/2009/ND-CP...

Phần ký kết giữa Công an và nhà trường

Phần ký kết giữa nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm lớp

Lời hứa của học sinh 

Tác giả: thcsliemtiet

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai dự toán năm 2020

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019
Xem thêm...