Tin tức/(Trường THCS Liêm Tiết)/THCS/
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020

             Ngày 12 tháng 10 năm 2019. Trường THCS Liêm Tiết long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

 

 

Trong năm học 2019 -2020 nhà trường tiếp tục tham mưu xây dựng, tu sữa cơ sở vật chất, xây dựng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...Củng cố các tiêu chí của trường Chuẩn Quốc gia, giữ vững kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.


Phần tham luận ý kiến.

 

 

 

Tác giả: thcsliemtiet

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai dự toán năm 2020

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019
Xem thêm...