Tin tức/(Trường THCS Liêm Tiết)/THCS/
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường

Ngày 11/11/2019 Trường THCS Liêm Tiết đã tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường và đã chọn dự án dự thi cấp thành phố.

Hội đồng phỏng vấn dự án khoa học kỹ thuật cấp trường

Thầy Vũ Văn Dũng - Giáo viên hướng dẫn

Những ý kiến đóng góp của các cộng tác viên dự án

Tác giả: thcsliemtiet

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai dự toán năm 2020

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019
Xem thêm...