Tin tức/(Trường THCS Liêm Tiết)/THCS/
Bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên

Thực hiện Kế hoạch 588/KH-PGDĐT ngày 31/7/2019 về bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên. Ngày 06 tháng 8 năm 2019  tại điểm cầu trực tuyến THCS Liêm Tiết đã tổ chức cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị hè 2019.

Tác giả: thcsliemtiet

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai dự toán năm 2020

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019
Xem thêm...