• Địa chỉ: Thôn Đào - Liêm Tiết
  • Email: thcsliemtiet@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513881833
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Thúy Khuyên
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thcsliemtiet@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0976145536
2
Họ tên: Trương Đình Lực
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: tuanluc18@gmail.com
Điện thoại: 0982175511

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019
Xem thêm...