Trường THCS Liêm Túc được thành lập từ năm 1960, là một trong những trường được thành lập sớm của huyện Thanh Liêm. Trong những năm gần đây nhà trường luôn có từ 8 đến 9 lớp học. Nhiệm vụ của nhà trường  là giáo dục rèn luyện và học tập cho các em học sinh theo mục tiêu đào tạo cấp THCS.

Năm học 2017- 2018 nhà trường có 8 lớp , tổng số  học sinh là 281 em. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là 25 đồng chí, trong đó có 16 đồng chí là Đảng viên.

Các thành tích đã đạt được:

Năm học 2003-2004:

Nhà trường được công nhận là trường chuẩn Quốc gia cấp THCS theo quyết định số 1123 ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Hà Nam.

Bộ giáo dục đào tạo tặng Bằng khen ngày 17/8/2004. Sở giáo dục đào tạo Hà nam tặng cờ thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc.

Năm học 2004-2005 :

Trường vẫn giữ vững đơn vị Tiên tiến xuất sắc, Tổ Khoa học tự nhiên là tổ lao động giỏi.

            Tổng kết công tác xã hội hoá giáo dục 05 năm (1999-2004) nhà trường được UBND tỉnh tặng giấy khen.

          Năm học 2005-2006 :

Nhà trường được Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo tặng Bằng khen theo quyết định số 4459 ngày 30/08/2006.

Được UBND tỉnh Hà Nam công nhận Tập thể lao động xuất sắc theo quyết định số 150 ngày 01/09/2006.

Công đoàn nhà trường được Công đoàn Sở giáo dục đào tạo Hà Nam công nhận Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định số 52 ngày 10/11/2006

Năm học 2006-2007:

Công đoàn nhà trường được Công đoàn Sở giáo dục đào tạo Hà Nam công nhận Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định số 42 ngày 05/11/2006

Nhà trường được UBND tỉnh Hà Nam công nhận Tập thể lao động xuất sắc theo quyết định số 1010 ngày 24/08/2007.

Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen theo quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 04/02/2008 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng ký

Năm học 2007-2008:

Công đoàn nhà trường được liên đoàn lao động tỉnh Hà Năm tặng bằng khen Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định số 179 ngày 20/10/2008

Nhà trường được UBND tỉnh Hà Nam công nhận Tập thể lao động xuất sắc theo quyết định số 1164 ngày 17/09/2008.

Nhà trường được Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định số 918 ngày 07/08/2008.

Năm học 2008 – 2009

Trường được UBND tỉnh Hà Nam tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam theo quyết định số 1143 ngày 17/09/2009.

Công đoàn nhà trường được công đoàn giáo dục tỉnh Hà Nam tặng giấy khen theo quyết định số 38 ngày 06/10/2009. Liên đoàn lao động huyện Thanh Liêm tặng danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc theo quyết định số 01 ngày 9/01/2009

Năm học 2009- 2010.

Trường được UBND huyện Thanh Liêm tằng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học giai đoạn 2005- 2010 theo quyết định số 1684 ngày 12/04/2010.

Công đoàn nhà trường được công đoàn giáo dục tỉnh Hà Nam tặng giấy khen theo quyết định số 104 ngày 29/10/2010

Trường được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc theo quyết định số 972 ngày 11/9/2010.

Nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba theo quyết định số 1873/QĐ-CTN ngày 04/11/ 2010 do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ký

Năm học 2010 – 2011.

Trường được UBND huyện Thanh Liêm tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục giai đoạn 2001- 2010 theo quyết định số 522 ngày 01/03/2011.

Trường được UBND tỉnh Hà Nam tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo quyết định số 1298 ngày 27 tháng 10 năm 2011.

Trường được UBND tỉnh Hà Nam cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm theo quyết định số 580 ngày 19 tháng 5 năm 2011.

Năm học 2011 - 2012.

Trường được UBND tỉnh Hà Nam cấp bằng công nhận kiểm định đánh giá chất lượng đạt cấp độ 3. Số 462 ngày 13/3/2012

UBND huyện Thanh Liêm tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Số 4951 ngày 26/6/2012.

Năm học 2012 - 2013.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà nam tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc số 1022 ngày 06/9/2013

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam tặng giấy khen Số 1030 ngày 10/9/2013

Ban chấp hành Công đoàn GD tỉnh Hà Nam tặng giấy khen  số 81 ngày 01/10/2013

Năm học 2014 - 2015

Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 theo quyết định số Số 473 ngày 25/3/2015

 Năm học 2016 – 2017

Trường được cấp Bằng công nhận Trường Trung học đạt chuẩn quốc gia lần thứ 3 theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 11/08/2017

Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/06/2017

Được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam theo Quyết định số 915/QĐ-SGDĐT ngày 30/06/2017

Công Đoàn được tặng Giấy khen của Công Đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà nam theo Quyết định số 99/QĐ-CĐN ngày 25/08/2017

  Năm học 2017 – 2018

Trường được công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 (chu kỳ II) theo Quyết định số 802/QĐ-SGDĐT ngày 31/05/2018

Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến theo Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 14/06/2018

Được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam theo Quyết định số 1129/QĐ-SGDĐT ngày 20/07/2018

 

 

 


Văn bản mới

Người là niềm tin tất thắng
Phương pháp bàn tay nặn bột môn Hóa học
Vườn chuối nhà Chí Phèo
Gặp nhau trong rừng mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo