• - Tổng số Đảng viên là 16 đồng chí. - Cấp ủy : 03 đ/c
  • Địa chỉ: Vỹ Cầu - Liêm Túc - Thanh Liêm - Hà Nam
  • Email: c2liemtuc.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0916527209
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thành Lê
Vị trí: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
Email: tranthanhle76@gmail.com
Điện thoại: 09165526207
2
Họ tên: Nguyễn Thiên Nhiên
Vị trí: Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường
Email: thcsliemtuc@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0947762956
3
Họ tên: Nguyễn Đức Tân
Vị trí: Chi ủy viên
Email: ductan9918@gmail.com
Điện thoại: 0972.750.688
4
Họ tên: Nguyễn Thị Lý
Vị trí: Đảng viên
Email: lytranghai@gmail.com
Điện thoại: 01666108283
5
Họ tên: Đoàn Thị Hoa
Vị trí: Đảng viên
Email: doanthihoaliemtuc@gmail.com
Điện thoại: 01645781464
6
Họ tên: Lê Văn Trà
Vị trí: Đảng viên
Email: levantrahien@gmail.com
Điện thoại: 0985825705
7
Họ tên: Lê Tiến Dũng
Vị trí: Đảng viên
Email: letiendung719@gmail.com
Điện thoại: 0982707818
8
Họ tên: Trịnh Văn Hùng
Vị trí: Đảng viên
Email: hainam061208@gmail.com
Điện thoại: 0943601538
9
Họ tên: Hoàng Bá Mạnh
Vị trí: Đảng viên
Email: hoangbamanh@gmail.com
Điện thoại: 0916527076
10
Họ tên: Lại Hồng Sơn
Vị trí: Đảng viên
Email: linhloanminh@gmail.com
Điện thoại: 0916525052
11
Họ tên: Nguyễn Văn Quyết
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyenvanquyet150877@gmail.com
Điện thoại: 01672609787
12
Họ tên: Lại Vũ Xuân Hoa
Vị trí: Đảng viên
Email: laivuxuanhoa1979@gmail.com
Điện thoại: 0984610167
13
Họ tên: Nguyễn Văn Bộ
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyenvanbo1979@gmail.com
Điện thoại: 0943608764
14
Họ tên: Trương Đình Thìn
Vị trí: Đảng viên
Email: truongdinhthin75@gmail.com
Điện thoại: 0989869531
15
Họ tên: Hoàng Thị Huyền
Vị trí: Đảng viên
Email: homthukiemdinh@gmail.com
Điện thoại: 0934594135
16
Họ tên: Phùng Thị Thanh Tâm
Vị trí: Đảng viên
Email: phungthithanhtam1985@gmail.com
Điện thoại: 01658118746

Văn bản mới

Người là niềm tin tất thắng
Phương pháp bàn tay nặn bột môn Hóa học
Vườn chuối nhà Chí Phèo
Gặp nhau trong rừng mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo