Bạn cần biết

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS XÃ LIÊN SƠN

 

            Số:     /KH -THCSLS                        

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Liên Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011 -2020

 


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.

          Trường THCS Liên Sơn được thành lập năm 1971. Trường được xây dựng trên địa bàn thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Năm học 2011-2012 trường THCS Liên Sơn có 238 học sinh/8 lớp đạt tỷ lệ 29.75 học sinh/lớp trong đó (Khối 6 có 46 HS, khối 7 có 68 HS, khối 8 có 64 HS, khối 9 có 60 HS). Tổng toàn trường có 23 giáo viên, 95.65% có trình độ đạt chuẩn ( Đại học: 6/23 = 26.09% ; Cao đẳng: 16/23 = 69.56%; Trung cấp: 1/23 = 4.35). Trường có 02 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng, hoạt động theo đúng quy định điều lệ trường học.

Tổng diện tích của nhà trường là 6777m2, đạt bình quân 28.47m2/HS. Nhà trường có đủ khối phòng học. Các phòng học của học sinh và phòng làm việc của cán bộ, giáo viên có đầy đủ các trang thiết bị tối thiểu theo qui định.

- Nhà trường có đầy đủ các tổ chức đoàn thể, hoạt động hiệu quả và đạt được nhiều thành tích, khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục huyện Kim Bảng, được các cấp Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin cậy.  

- Tỷ lệ Đảng viên đạt 42.86% (năm 2011). Chi bộ liên tục đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.

- Ban giám hiệu: 2 đồng chí đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ trường trung học, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Liên Đội nhà trường là liên đội vững mạnh nhiều năm được huyện đoàn tặng giấy khen.

- Công đoàn và đoàn thanh niên nhà trường đạt vững mạnh.

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được nâng lên. Hiện nay nhà trường là một trường có chất lượng giáo dục toàn diện xếp loại khá của huyện Kim Bảng

Từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2011 - 2012, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU.

  A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

- Đến năm 2020, trường THCS Liên Sơn sẽ trở thành một trong những trường đứng ở vị trí tốp đầu của huyện Kim Bảng về chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng trí dục.

- Xây dựng mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với tiềm năng nhà trường và xu thế hội nhập phát triển của đất nước. Năm 2014 nhà trường phấn đấu được công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Năm 2018 nhà trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận đơn vị  đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

B. CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu quy mô phát triển, chất lượng giáo dục:

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và Tin học; đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, coi trọng giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật.

- Đảm bảo tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm, học lực theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia cụ thể:

* Chất lượng học tập:

+ 58% học sinh có học lực khá, giỏi (trong đó có từ 15 đến 16% học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 5%, không có học sinh kém.

+ Thi đỗ vào THPT: trên 80 %.

+ Thi học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm đạt từ  1 - 3 giải trở lên.

+ Hàng năm có 10% học sinh của khối thi đạt học sinh giỏi các cấp.

* Chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:

+ Chất lượng GD đạo đức: 99% hạnh kiểm khá, tốt trở lên. Không có loại yếu.

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham

gia các hoạt động xã hội.

- Giữ vững quy mô trường lớp, duy trì số lớp học từ 7 – 8 lớp, số học sinh hàng năm từ 220 – 245 em.

- Duy trì kết quả phổ cập GD xóa mù chữ, nâng cao chất lượng của các trung tâm học tập cộng đồng.

- Tiếp tục triển khai đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2010 – 2020.

2. Mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:

- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, xây dựng đội ngũ CB-GV-NV có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực chuyên môn khá, giỏi, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Phấn đấu đến năm 2020 có 80% số giáo viên có trình độ đại học.

3. Mục tiêu về xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia:

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ học tập và các trang thiết bị phục vụ dạy - học, làm việc đạt chuẩn. Duy trì thư viện đạt chuẩn.

- Các phòng tin học, thí nghiệm thực hành, phòng chức năng được trang bị nâng cấp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

- Phấn đấu đạt các tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn quốc gia để được công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN:

            Hàng năm tiến hành thực hiện một cách đồng bộ các mục tiêu đã đề ra. Sau mỗi năm học kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện các mục tiêu chương trình để đề ra những giải pháp phù hợp với thực tế của đơn vị.

IV.  GIẢI PHÁP:

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới:

- Tổ chức đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

- Xây dựng môi trường sư phạm bình đẳng, thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, thực hiện HS được tham gia đánh giá GV, giáo viên đánh giá cán bộ quản lý.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các chương trình đào tạo đa dạng nhằm nâng cao trình độ đào tạo, các khoá học  bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên theo các chương trình tiên tiến, các chương trình hợp tác với nước ngoài để đáp ứng được nhiệm vụ nhà giáo trong tình hình mới. Đến năm 2020 có 70 % số giáo viên đạt trình độ đại học.

- Có chính sách khuyến khích thực sự đối với đội ngũ nhà giáo thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng.

- Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ. Xây dựng lực lượng các bộ quản lý tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành. Tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Người phụ trách: Chi bộ, Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.

2. Nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh, đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có ý thức trách nhiệm cao trong học tập, có lối sống lành mạnh, có bản lĩnh, trung thực, có năng lực làm việc độc lập và hợp tác, có kỹ năng sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ham thích học tập và học tập có kết quả cao; có năng lực tự học; hiểu biết và tự hào, yêu quý nhà trường, quê hương, đất nước. Khả năng sử dụng ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh trong học tập và vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

- Phát triển các hoạt động giao lưu, rèn luyện của học sinh và giáo viên nhằm nâng cao kĩ năng sống và văn hoá nghề nghiệp.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, biến quá trình học tập thành quá trình tự học có hướng dẫn và quản lý của giáo viên.

- Xây dựng chương trình, nội dung hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học dựa trên những tài liệu đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập cho các giáo viên trong nhà trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

- Đến 2015 có trên 80% giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin vào dạy học.

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Đảm bảo đến năm 2020 có 100% giáo viên được đánh giá là áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

           - Phát triển các phương tiện dạy học hiện đại:

               + Hệ thống phòng thiết bị thí nghiệm, phòng thực hành bộ môn, phòng đa chức

 năng.

+ Sử dụng mạng truyền thông học tập, mạng quản lí nội bộ kết nối với

 mạng Phòng GD&ĐT với mạng Internet.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

3. Huy động nguồn lực tài chính và phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật:

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các bộ, giáo viên, nhân viên. Huy động được các nguồn lực của xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội.

- Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở cơ sở đào tạo về nội dung đào tạo, tài chính, nhân sự; hoàn thiện mô hình, cơ chế hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng trường ở cơ sở giáo dục để thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm  của đơn vị.

- Xây dựng và giữ vững trường chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đảm bảo những điều kiện vật chất cơ bản thực hiện việc đổi mới quá trình dạy học. Trong đó, chú trọng đến chuẩn hoá phòng học, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn và trang thiết bị dạy học.

- Nguồn lực tài chính:

+ Ngân sách Nhà nước.

+ Ngoài ngân sách: nguồn xã hội hoá, cha mẹ học sinh…

- Nguồn lực vật chất và đầu tư khác.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban đại diện CMHS.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin xây dựng thương hiệu nhà trường:

- Xác lập đẳng cấp và củng cố đẳng cấp của nhà trường:

+ Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường.

+ Xác lập thương hiệu và tín nhiệm đối với từng cán bộ giáo viên, công

 nhân viên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường:

+ Công bố chất lượng giáo dục và giá trị của nhà trường.

+ Quảng bá hình ảnh về hoạt động của trường.

+ Tổ chức hội thảo, báo cáo các diễn đàn dựa trên mạng Internet.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, Tổng phụ trách Đội, hội đồng sư phạm, hội CMHS và học sinh.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Góp phần nâng cao chất lượng quản lý. Động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính.

- Động viên khuyến khích để cán bộ, giáo viên, công nhân viên mua sắm máy tính cá nhân.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin.

6. Công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục:

- Tham mưu với lãnh đạo cấp trên về việc xây dựng quy mô phát triển nhà trường trong từng giai đoạn, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng của hoạt động dạy và học.

- Thể chế hoá vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc giám sát và đánh giá giáo dục, phối hợp thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.

- Tôn vinh các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cựu học sinh, cha mẹ học sinh đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường.

7. Công tác lãnh đạo và quản lý:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục.

- Huy động ngày càng nhiều hơn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước và xã hội để tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Phổ biến kế hoạch:

- Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Thành lập ban chỉ đạo bao gồm các thành viên sau:

+ Bà: Nguyễn Thị Hường – Hiệu trưởng – Trưởng ban

+ Ông: Trần Khắc Tĩnh – Phó hiệu trưởng – Phó trưởng ban

+ Bà: Hoàng Thị Hồng – Chủ tịch công đoàn - Ủy viên

+ Ông:  Bùi Hồng Phương – Tổ trưởng tổ KHTN - Ủy viên

+ Bà: Lưu Thị Tâm  – Tổ trưởng tổ KHXH &NV - Ủy viên

- Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch theo lộ trình đã đặt ra, điều chỉnh kế hoạch sau từng năm học, từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Đối với hiệu trưởng:

- Tham mưu với lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và các đoàn thể xã hội ở địa phương. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

4. Đối với Phó Hiệu trưởng:

- Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

5. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

6. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

- Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

   

                                                                                           Nguyễn Thị Hường

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(phê duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Sơn, tháng 09 năm 2011

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)