Bạn cần biết

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA LIÊN ĐỘI VÀ CHI ĐOÀN

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CAO CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CỦA LIÊN ĐỘI VÀ CHI ĐOÀN

KẾ HOẠCH TRƯỜNG MÔN VẬT LÝ

KẾ HOẠCH TRƯỜNG MÔN VẬT LÝ

TIÊU CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Năm học 2018 - 2019

TIÊU CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG Năm học 2018 - 2019

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2018- 2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2018- 2019

KẾ HOẠCH Công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH Công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2018 – 2019

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 22/9/2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

Lịch dạy học các buổi sáng trong tuần trường THCS Liên Sơn

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

trình bày tóm tát kế hoạch phát triển giáo dục trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2020

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)