Tin tức : TỔ KHXH VÀ NV/

Giới thiệu về tổ xã hội - Trường THCS Liên Sơn

Giới thiệu về tổ khoa học xã hội và nhân văn

CUỘC THI TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

CUỘC THI TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

KẾ HOẠCH Công tác pháp chế năm học 2016 - 2017

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Kim Bảng về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; Kế hoạch số 930/KH-SGDĐT ngày 21/6/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đ

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)