Tin tức : TỔ KH TỰ NHIÊN/

GIỚI THIỆU TỔ KHTN

07/12/2016

Phòng GDĐT Huyện Kim Bảng

TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

TỔ: KHTN

 - Tổ KHTN gồm 10 thành viên .

 - Trình độ giáo viên:      

                                      - Đại học: 06  

                                      - Cao đẳng:  04

                                      - Đảng viên: 06

Tổ KHTN của  nhà trường có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, thực hiện chương trình ban hành cho các bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Thể dục; bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia thi cấp huyện. Một số giáo viên kiêm nhiệm thêm công tác chủ nhiệm lớp, công tác đội cùng các  hoạt động  giáo dục khác.

Tổ KHTN trường THCS Liên sơn là một trong những tổ có vai trò quan trọng gánh vác các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục. Đảm nhiệm đội tuyển học sinh giỏi tham gia các cuộc thi: Thi KHKT; Vân dụng kiến thức liên môn ... ; Thi giải toán trên mạng Internet (Violympic) và các đội tuyển học sinh giỏi văn hóa - TDTT.

100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ có ý thức trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác, tâm huyết với  nghề, có kinh nghiệm giảng dạy. Trong công tác, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

 

Họ tên: Lại Tiến Quyển

 

Họ tên: Chu Thị Hạnh

Chức vụ: Tổ trưởng

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1977

Năm sinh: 1987

Nơi sinh:Châu Sơn – Phủ Lý

Nơi sinh:Văn Xá - Kim Bảng

Trú quán:Châu sơn – Phủ Lý

Trú quán:Thi Sơn – Kim Bảng

Năm vào ngành: 1998

Năm vào ngành: 2008

Trình độ ĐT

ĐHSP Toán – CĐSP Lí

 

CĐSP Kỹ thuật

Thành tích

CSTĐ  cơ sở

 

 

 

Họ tên: Đinh Hữu Hải

 

Họ tên: Đỗ Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1976

Năm sinh: 1980

Nơi sinh: Thi Sơn – Kim Bảng

Nơi sinh: Ba Sao – Kim Bảng

Trú quán: Thi Sơn – Kim Bảng

Trú quán: LHP – Phủ Lý

Năm vào ngành: 2003

Năm vào ngành: 2002

Trình độ ĐT

CĐSP Thể dục thể thao

CĐSP Toán Lý

Thành tích

CSTĐ cơ sở (3 năm )

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Nhạn

Họ tên: Lê Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên

Chức vụ: Giáo viên – Tổng PT Đội - Bí thư đoàn trường .

Năm sinh: 1981

Năm sinh: 1982

Nơi sinh:Ý Yên - Nam Định

Nơi sinh: Thanh Sơn – Kim Bảng

Trú quán: Phủ Lý

Trú quán: Thanh Sơn – Kim Bảng

Năm vào ngành: 2003

Năm vào ngành: 2004

Trình độ ĐT

ĐHSP Toán

CĐSP Lý – Công tác đội

Thành tích

 

CSTĐ cơ sở

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Ngọc Trọng

Họ tên: Chu Thị Xuân

Chức vụ: Giáo viên

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1983

Năm sinh: 1985

Nơi sinh: Liên Sơn – Kim Bảng

Nơi sinh:Đồng Hóa - Kim Bảng

Trú quán: Liên Sơn – Kim Bảng

Trú quán: Liên Sơn – Kim Bảng

Năm vào ngành: 2004

Năm vào ngành: 2006

Trình độ ĐT

CĐSP  Hóa -  ĐHSP Toán

CĐSP Sinh - Hóa

Thành tích

 

 

 

 

 

Họ tên: Trần Nguyên Sơn

Họ tên: Trần Thị Diễm

Chức vụ: Giáo viên - phụ trách TTHTCĐ xã liên sơn

Chức vụ: Giáo viên

Năm sinh: 1980

Năm sinh: 1982

Nơi sinh:Thi Sơn - Kim Bảng

Nơi sinh : Phú Phúc - Lí Nhân - Hà Nam

Trú quán:Thi Sơn - Kim Bảng

Trú quán:Khả phong - Kim Bảng

Năm vào ngành: 2001

Năm vào ngành: 2005

Trình độ ĐT

ĐHSP Lì - CĐSP Toán

ĐHSP Sinh

Thành tích

 

 

 

 

Lại Tiến Quyển

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)