Tin tức : TỔ KHXH VÀ NV/

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I Năm học 2015 -2016

05/01/2016

 

TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

Tổ KHXH & NV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              Liên Sơn, ngày 20  tháng  01  năm 2016

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I

Năm học 2015 -2016

          Học kỳ I năm học 2015 - 2016 đã kết thúc, các thầy cô giáo trong tổ KHXH & NV của trường THCS Liên Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, phát huy những thuận lợi, những kết quả đạt được trong năm học 2014 – 2015 để cùng nhau bước vào học kỳ I đoàn kết, phấn đấu trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của nhà trường nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
          Được sự nhất trí của BGH nhà trường hôm nay, các thầy cô giáo trong tổ KHXH & NV tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016 nhằm biểu dương những thành tích đã đạt được và rút kinh nghiệm trong học kỳ II. 

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

1. Thuận lợi

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự quan tâm và động viên kịp thời của Hội cha mẹ học sinh và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học.

Đội ngũ giáo viên trong tổ nhiệt tình luôn có tinh thần đoàn kết có trách nhiệm với công việc được giao. Nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ GV ngày càng được nâng lên và đã  ứng dụng CNTT vào phục vụ công tác giảng dạy và học.

Nhận thức về vai trò giáo dục của nhân dân có nhiều chuyển biến, đã quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của con em mình, đã có sự phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục các em ý thức học tập.

Đa số học sinh  nắm bắt được kiến thức và vận dụng được trong quá trình học tập, học bài và làm bài đầy trước khi đến lớp.

2. Khó khăn

Một số giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng nên trong cũnggặp phải những khó khăn trong giảng dạy.

Một số học sinh nhận thức còn yếu nên việc nắm kiến thức còn chậm, chưa chịu khó học tập, làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.

          II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIÊM VỤ HỌC KỲ I

 

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức:

- Giáo viên gương mẫu trong mọi công việc, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc luôn sát sao với mọi công việc được giao, luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lời nói luôn đi đôi với việc làm.

- Thực hiện nghiêm túc giữ gìn kỉ cương về quy chế chuyên môn. Duy trì thực hiện đúng chương trình của bộ, không cắt xén dạy trước, không dồn nén chương trình.

- Duy trì kỉ cương trong việc soạn giảng và chấm trả 100% giáo viên soạn đủ giáo án chi tiết trước khi lên lớp.

- Đội ngũ giáo viên luôn có tinh thần ý thức tự học tự bồi dưỡng.

 Trong học kỳ I vừa qua toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong tổ đều thực hiện tốt nhiệm vụ chủ đề năm học. Đáng giá đúng năng lực học sinh theo NQ 29 của BGD & ĐT. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục:

- Nhìn chung giờ dạy của giáo viên đã đảm bảo được yêu cầu trọng tâm theo chuẩn kiến thức - kĩ năng, tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, đánh giá đúng năng lực nhận thức của từng học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc đầy đủ chương trình học theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành.

- Nhà trường thực hiện dạy đủ các môn học theo kế hoạch của Phòng đề ra, giáo viên thực hiện nghiêm túc, đúng phân phối chương trình kế hoạch dạy học của Bộ GD&ĐT quy định, đảm bảo các yêu cầu giảng dạy của bộ môn. Có biện pháp cụ thể để củng cố kỷ cương, nền nếp dạy và học, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: Soạn, giảng, chấm, trả,...

3. Chất lượng đại trà :

Môn/ lớp

Tỉ lệ TB( %)

BQ huyện           ( %)

Vượt / hụt

   Ghi chú

 Văn 6

76,92

81,85

- 4,93

 

 Văn 7

77,14

71,83

+ 5,31

 

 Văn 8

78,57

67,75

+10,82

 

 Văn 9

88,46

79,38

+8,97

 

 Sử 6

97,44

91,20

+ 6,24

 

 Địa 7

100

80,79

+ 19,21

 

Anh 6

76,92

74,55

+ 2,37

 

Anh 7

80,00

77,28

+ 2,72

 

Anh 8

69,64

68,86

+0,78

 

Anh 9

96,15

93,49

+2,66

 

-  Môn bằng và vượt chỉ tiêu đề ra: 09/ 10 môn.

- Các môn khác do trường quản đạt trên 90 % trở lên.

- Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp trường có 16 em đủ đ/k tham gia thi cấp huyện. Kết quả thi cấp huyện được 3 em/16 em ( Lớp 9 2 em: My, Tú Anh), lớp 8 :1 em( em mai Linh), 2 hs lớp 9 tiếp tục tham dự OTEcấp huyện.

4. Chất lượng học sinh Giỏi văn hoá:     

- Duy trì việc bồi dưỡng học sinh giỏi các môn thuộc các khối lớp 6,7,8.

- HSG văn hoá khối 9: Có 02 HS đạt giải trong đó 1 giải ba đó là em Tạ Thị Phương Dung học sinh lớp 9B và 1giải KK  đó là em Nguyễn Thị Loan cấp huyện môn Ngữ văn, 01 hs tham dự chính thức thi cấp Tỉnh (Tạ Thị Phương Dung học sinh lớp 9B).

5. Bồi dưỡng giáo viên:

- Tự học tự bồi dưỡng: giáo viên thường xuyên tham gia tự học tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả hiện nay đa số giáo viên trong tổ đã biết soạn giáo án trên máy vi tính, thiết kế bài giảng điện tử.

- Sinh hoạt chuyên môn, hội thảo cấp cụm, huyện: 100% giáo viên tham gia đầy đủ, đúng quy định của Phòng GD & ĐT Kim Bảng đề ra.

- Hội giảng, thi giáo viên giỏi:

+ 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường có 10 đ/c trong tổ trong đó có 08 đ/c đạt loại Giỏi .

+ Thi GVG cấp trường 100% số Gv trong tổ đạt loại Giỏi.

+ Hội thi dạy học theo chủ đề tích hợp : có 03 sản phẩm tham gia trong đó kết quả 01 sản phẩm của đ/c Tâm, Hồng đạt giải nhì cấp huyện môn GDCD và tiếp tục tham gia thi cấp tỉnh.

+ Thi vận dụng kiến thức liên môn 03 sản phẩm ( đ/c Tâm, đ/c Huệ, đ/c Hảo – Thuyên) trong đó có 2 sản phẩm  đạt giải KK cấp huyện( đ/c Tâm và đ/c Huệ).

 - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thường xuyên dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc thực hiện chương trình, chế độ chấm trả và việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên để có ý kiến  kịp  thời giúp giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Việc sử dụng đồ dùng dạy học còn hạn chế ở một số môn như Ngữ văn, với lí do ít tranh ảnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HỌC KỲ I

* Ưu điểm:

- Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quy định tại điều lệ trường THCS, thực hiện tốt những nhiệm vụ giáo dục do cấp trên giao cho.

- Tập thể trong tổ đoàn kết, nhiệt tình trong công việc và trong công tác tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

- Nhận thức của phụ huynh có nhiều chuyển biến trong việc xác định vai trò của giáo dục và ủng hộ việc học tập của con em mình.

- Chỉ tiêu về hội giảng, thi GVG cấp trường, thi dạy học theo chủ đề tích hợp, thi vận dụng kiến thức liên môn ,thi IOE qua mạng, chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi đều vượt chỉ tiêu đề ra.

- Các công tác khác: Hoàn thành tốt.

* Hạn chế, yếu kém.

- Vẫn còn không ít những em học sinh chưa chấp hành tốt nội quy của nhà trường, thường xuyên không học bài và làm bài tập trước khi đến lớp, trong giờ học vẫn còn mất trật tự, không chú ý và không chép bài.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng dạy và học, tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém. Phấn đấu đạt chỉ tiêu về học lực, hạnh kiểm theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện đối với khối 6,7,8  và cấp tỉnh đối với khối 9.

-  Bám sát mục tiêu đề ra từ đầu năm học về chất lượng đại trà. Kết quả tốt nghiệp lớp 9 và thi vào 10.

2. Giải pháp:

Xây dựng, củng cố nề nếp học tập của học sinh.

Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn.

Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học.

Sử dụng triệt để đồ dùng dạy học và làm đồ dùng dạy học trong các tiết dạy.

Thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo án, tăng cường dự giờ thăm lớp, kiểm tra chế độ lấy điểm.

Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", khích lệ, động viên, khen chê kịp thời.

Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

Trên đây là toàn bộ nội dung sơ kết học kỳ I của tổ KHXH & NV trường THCS Liên Sơn.

          Thư kí thông qua biên bản cuộc họp.

Liên Sơn, ngày  20  tháng 01 năm 2016

                                                                                       Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                          Lưu Thị Tâm

 

 

 

 

 

thcslienson

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)