Tin tức : TỔ KH TỰ NHIÊN/

THỜI KHÓA BIỂU HỘI GIẢNG

09/11/2017

TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THỜI KHÓA BIỂU

HỘI GIẢNG, THI GVDG NĂM HỌC 2017 - 2018

                   

                                                               Liên Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

 

 

Ngày

Tiết

Buổi

GV dạy

Môn

Tên bài dạy

Tại lớp

GV dự

Ghi chú

11/10

1

Sáng

Trần Nguyên Sơn

Lý 7

Gương cầu lõm

7A

Đ/c Trọng, Xuân, Sơn Nhạn

 

2

Sáng

Đinh Hữu Hải

TD

ĐHĐN - Chạy bền

6A

Đ/c Nhạn, Trang,Trọng, Xuân

 

12/10

2

Sáng

Nguyễn Thị Nhạn

Hình 7

Tiết 15: Ôn tập chương 1

7B

Cả tổ ( trừ Hải)

 

13/10

1

Sáng

Lại Tiến Quyển

Đại 9

Luyện tập

9A

Nhạn /Trọng /Trang /Sơn

 

18/10

1

Chiều

Chu Thị Xuân

Sinh 6

Tiết 14: Thân dài ra do đâu

6A

Cả tổ

Chuyển sáng thứ 4- 6 - 7

2

Chiều

Lê Thị Thu Trang

Lý 6

Tiết 9: Lực đàn hồi

6A

Cả tổ

3

Chiều

Nguyễn Ngọc Trọng

Hóa 9

Tiết 18: Luyện tập chương I

9A

Cả tổ

Ghi chú:  Các đồng chí GV xem kĩ thời khóa biểu hội giảng, bố trí đổi tiết dạy (nếu trùng giờ) để dự giờ đầy đủ theo kế hoạch đã duyệt.

                             Hiệu trưởng                                                                            Tổ trưởng

TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)