Tin tức : TỔ KH TỰ NHIÊN/

THỜI KHÓA BIỂU HỘI GIẢNG TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

25/10/2019

TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THỜI KHÓA BIỂU

HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 Liên Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

 

 

 

Ngày

Tiết

Buổi

GV dạy

Môn

Tên bài dạy

Tại lớp

GV dự

Ghi chú

15/10

3

Sáng

Nguyễn Ngọc Trọng

Hóa học 8

Tiết 15: Bài luyện tập 2

8B

Sơn, Xuân, Hạnh, Nhạn.

 

16/10

2

Sáng

Đinh Hữu Hải

TD 8

Tiết 16: Bài thể dục chạy ngắn, chạy bền

8A

Sơn, Hạnh, Trang, Nhạn

 

4

Sáng

Chu Thị Xuân

Sinh học 8

Tiết 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

8A

Sơn, Hạnh, Hải, Nhạn

 

 

18/10

2

Sáng

Chu Thị Hạnh

Công nghệ 7

Tiết 8: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng

7B

Sơn, Xuân, Nhạn, Trọng

 

 

1

Chiều

Nguyễn Thị Nhạn

Hình học 8

Tiết 15: Hình chữ nhật

8A

Cả tổ

 

2

Trần Nguyên Sơn

Hình học 7

Tiết 17: Tổng 3 góc trong một tam giác

7B

Cả tổ

 

3

Lê Thị Thu Trang

Lý 7

Tiết 8: Gương cầu lõm

7B

Cả tổ

 

Ghi chú:  Các đồng chí GV xem kĩ thời khóa biểu hội giảng, bố trí đổi tiết dạy (nếu trùng giờ) để dự giờ đầy đủ theo kế hoạch đã duyệt.

                             Hiệu trưởng                                                                                          Tổ trưởng

Chu Thị Xuân

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(2017-12-31)
Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(2017-12-31)
Album : cảnh trường(2016-12-06)