Thư viện ảnh

Album : HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 2017 -2018(31/12/2017)


Album : NGÀY HỘI MỔ HEO 2017(31/12/2017)


Album : NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN(31/12/2017)


Album : cảnh trường(06/12/2016)


Album : HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019(01/11/2018)


Album : GIỚI THIỆU SÁCH ĐẠT GIẢI BA TOÀN HUYỆN 2018(01/11/2018)


Album : TIẾT HỌC PHÁT HUY NĂNG LỰC VÀ TỰ QUẢN CỦA HỌC SINH(31/12/2017)


Album : VĂN NGHỆ THỂ THAO CHÀO MỪNG 20/11/2017(31/12/2017)


Album : ĐÓN THƯ BÁC NĂM HỌC 2018-2019(01/11/2018)


Album : HỌC SINH TÍCH CỰC LAO ĐỘNG TRỒNG HOA TRONG BỒN CÂY NHÀ TRƯỜNG(31/12/2017)