tin tức-sự kiện

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Hà Nam vềvề một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” ; Hướng dẫn số 32-HD/ĐU ngày 30/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường LKTvề hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2023.14h00 ngày 09/01/2020chi bộ trường THCS Lương Khánh Thiệnlong trọng tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023. Tới dự và chỉ đạo đại hội có tổ công tác của Đảng ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND; đ/c Trần Mạnh Hưng - Phó Chủ tịch HĐND phường. Dự đại hội còn có đủ 22đảng viên của chi bộ.

Khai mạc Đại hội đồng chí Trịnh Minh Tâm- Bí thư chi bộ đã nêu rõ: “Đại hội lần này sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội chi bộ sẽ thảo luận về mọi việc, để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, tất cả các chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước là vì lợi ích của nhân dân. Cho nên trách nhiệm của mỗi chúng ta là tập trung suy nghĩ, tích cực đóng góp đểĐại hội thật sự là đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững.Bên cạnh đó, đại hội còn có trách nhiệm xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc, để bầu vào ban chi uỷ nhiệm kỳ mới”.

Đại hội đã thông qua các báo cáo lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020; Phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023; Kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2018- 2020; Báo cáo tính hình đảng viên tham dự đại hội. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội cơ bản đều nhất trí với các báo cáo, làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, một số tồn tại hạn chế cần khắc phục.

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Tiến Tình- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực và thành tích đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020- 2023của Chi bộ và có ý kiến chỉ đạo về công tác bầu cử ban chi ủy trong Đại hội.

Đại hội đã nhất trí bầu ra ban chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2023gồm có 3 đồng chí; Đồng chí Trịnh Minh Tâm- Bí thư chi bộ; Đồng chí Vũ Thị Huệ- Phó Bí thư Chi bộ; Đồng chí Ngô Thị Lan- Chi ủy viên.

Đại hội chi bộ trường THCS Lương Khánh Thiệnnhệm kỳ 2020- 2023 đã thành công tốt đẹp. Có được thành công đó là do có sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy trí tuệ tập thể và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Sự thành công của Đại hội chi bộ sẽ tạo ra sức mạnh để các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụcác năm học trong nhiệm kỳ của Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Tác giả: TMT

Xem thêm

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 -2014
Hội khóa 1989-1993 cấp 2 Lương Khánh Thiện
Tiết Hoạt động giữa giờ của HS trường THCS Lương Khánh Thiện
Video giới thiệu về trường THCS Lương Khánh Thiện
Hình ảnh lớp 9C năm học 2011-2012 chia tay nhà trường