tin tức-sự kiện

Đón đoàn khảo sát của Bộ GD-ĐT

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018; Công văn số 3875/ BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ GD ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019 -2020 ; Công văn số 1693/SGDĐT- CTTT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn số 984/PGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh năm học 2019-2020. Ngày 25/12/2019 nhà trường đón đoàn khảo sát của Bộ GD-ĐT về công tác HSSV, đoàn, hội , đội 2019. Qua đợt khảo sát đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị, truyền thống, các hoạt động tiêu biểu. Đây là hoạt động nhằm đánh giá nhà trường và Liên đội phục vụ cho khen thưởng cuối năm học 2019-2020 của Trung ương Đoàn.

Nguồn: THCS LKT

Tác giả: TMT

Xem thêm

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 -2014
Hội khóa 1989-1993 cấp 2 Lương Khánh Thiện
Tiết Hoạt động giữa giờ của HS trường THCS Lương Khánh Thiện
Video giới thiệu về trường THCS Lương Khánh Thiện
Hình ảnh lớp 9C năm học 2011-2012 chia tay nhà trường