Tổ chức

  • Ban chi ủy

  • Địa chỉ: Trường THCS Lương Khánh Thiện
  • Email: thcsluongkhanhthien@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0916126556
TT Thông tin
1
Họ tên: Trịnh Minh Tâm Không có ảnh
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: minhtamgv80@gmail.com
Điện thoại: 0916126556
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 -2014
Hội khóa 1989-1993 cấp 2 Lương Khánh Thiện
Tiết Hoạt động giữa giờ của HS trường THCS Lương Khánh Thiện
Video giới thiệu về trường THCS Lương Khánh Thiện
Hình ảnh lớp 9C năm học 2011-2012 chia tay nhà trường