Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1702/SGD-ĐT
V/v triển khai công tác y tế trường học 2017-2018... Chi tiết
2017-08-01
1090/QĐ-UBND
Khung Kế hoạch năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-07-19
562/SGD-GDTrH
V/v Tuyển sinh lớp 6 cấp THCS năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-05-05
1496/BGDĐT-VP
V/v xin ý kiến đóng góp cho Chương trình GDPT tổn... Chi tiết
2017-04-12
138/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2017-2... Chi tiết
2017-02-09
Số 1353/SGDĐT-GDTrH
Về việc hướng dẫn chuyên môn Tiếng Anh năm h... Chi tiết
2016-09-09
Số 1348/SGDĐT-GDTrH
Về việc hướng dẫn học và thi nghề phổ thông... Chi tiết
2016-09-09
1332/SGDĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tr... Chi tiết
2016-09-08
Số 1318/SGDĐT-GDTrH
V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục n... Chi tiết
2016-09-05
1248/SGDĐT-CNTT
V/v triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm h... Chi tiết
2016-08-22
Số 30/2016/QĐ-UBND
QĐ Về mức học phí đối với GDMN, phổ thông c... Chi tiết
2016-08-22
Số 1041/QĐ-UBND
QĐ ban hành khung KH thời gian năm học 2016-2017 củ... Chi tiết
2016-07-14
Tài liệu hỏi đáp chương trình GDPT tổng thể
Tài liệu hỏi đáp chương trình GDPT... Chi tiết
2015-08-03
606/SGDĐT-KT&KĐCLGD
Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào 10 năm học 2... Chi tiết
2015-05-26
538/QĐ-UBND
QĐ phê duyệt đề án 'Thí điểm tuyển sinh T... Chi tiết
2015-05-25
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 -2014
Hội khóa 1989-1993 cấp 2 Lương Khánh Thiện
Tiết Hoạt động giữa giờ của HS trường THCS Lương Khánh Thiện
Video giới thiệu về trường THCS Lương Khánh Thiện
Hình ảnh lớp 9C năm học 2011-2012 chia tay nhà trường