• Hoàng Quốc Vụ (1975) Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Địa chỉ: trường THCS Mộc Bắc
  • Email: thcsmocbacdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0975700189
TT Thông tin
1
Họ tên: Hoàng Quốc Vụ
Vị trí: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Email: thcsmocbacdt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0975700189
2
Họ tên: Hà Thị Phương Loan
Vị trí: Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng
Email: loanmocbac@gmail.com
Điện thoại: 0968091559

Văn bản mới

http://youtube/eQZkwQjMbgg
VIDEO LỄ ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
Ngày hội đến trường
https://www.youtube.com/watch?v=i8u94l_rjx4
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2018-2019

CÔNG KHAI NGÂN SACH NHA NƯỚC 2018-2019

CÔNG KHAI NGÂN SACH NHA NƯỚC

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2018-2019

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN 2018-2019

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017
Xem thêm...