Bạn cần biết

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2018 - 2019
PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Năm học 2018 - 2019
( Tại thời điểm 20/8/2018 )
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CM CHỖ Ở HIỆN NAY  GHI CHÚ
CĐSP ĐHSP
I CÁN BỘ QUẢN LÝ          
1 Nguyễn Xuân Thủy Hiệu trưởng Văn - Sử Văn  Yên Hòa - Hòa Mạc  
2 Nguyễn Văn Liên Phó hiệu trưởng Toán - Lý Toán Phúc Thành - Châu Giang BP Phòng GD&ĐT
3 Nguyễn Thị Thúy Mây Phó hiệu trưởng Văn - Sử Văn  Hưng Hòa - Hòa Mạc BP Phòng GD&ĐT
             
II GIÁO VIÊN          
1 Nguyễn Xuân Thắng TT KHXH  Văn - Sử Văn Thịnh Hòa - Hòa Mạc  
2 Phạm Thị Mỵ TP KHXH Văn - Sử Văn Quang Lãng - Phú Xuyên  
3 Nguyễn Thị Kim Huế Giáo viên  Tiếng Anh Tiếng Anh Hưng Hòa - Hòa Mạc  
4 Phạm Thị Hà Giáo viên    Trung - Anh Hoàn Dương - Mộc Bắc  
5 Phạm Văn Cương Giáo viên  Văn - Sử Văn Lũng Xuyên - Yên Bắc  
6 Phạm Thị Thanh Huyền Giáo viên Văn - GDCD Văn Quan Phố - Chuyên Ngoại  
7 Đinh Tiến Khuê TT KHTN Toán - Lý Toán Yên Lạc - Mộc Nam  
8 Trần Thanh Nga Giáo viên  Lý - Công Nghệ   Nha Xá - Mộc Nam  
9 Phạm Văn Kiêm TP KHTN Toán - Lý Toán Đô Quan - Mộc Nam  
10 Bùi Thị Thu Hà Giáo viên  Toán - Lý   Chuyên Thiện - Châu Giang  
11 Hoàng Thị Phương Hoàn Giáo viên  Sinh - TD TDTT Lảnh Trì - Mộc Nam  
12 Phạm Thị Bình Giáo viên  Sinh - KTNN   Chuyên Thiện - Châu Giang  
   
III NHÂN VIÊN          
1 Phạm Vân Anh Nhân viên CNTT   Bắc Hòa - Hòa Mạc BP Phòng GD&ĐT
2 Đàm Thị Hồng Tho Nhân viên Kế toán   Yên Lạc - Mộc Nam  
3 Lê Thị Hồng Chiên Nhân viên Thư viện - thiết bị trường học   Trung Thượng - Châu Giang  
             
* Tổng hợp: Mộc Nam, ngày 23 tháng 8 năm 2018.
Số lớp: 7 Bình quân GV/lớp: 1,85 HIỆU TRƯỞNG
Nhu cầu đội ngũ GV: Đề nghị thêm GV có CM: Hóa; Địa; Mĩ thuật, Âm nhạc, TPT Đội. (Đã kí)
Nguyễn Xuân Thủy

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...