Bạn cần biết

Báo cáo cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS MỘC NAM

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                 Mộc Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2018

 

BÁO CÁO VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 – 2019

 

           Kính gửi: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Duy Tiên

I/ Tình hình cơ sở vật chất phục vụ cho năm học 2018 -2019

3. Điều kiện phục vụ cho giảng dạy học tập và các hoạt động khác

a)Phòng học:

- Có 6 phòng học

          b) Bàn ghế giáo viên và học sinh:

- 06 phòng bàn ghế học sinh mặt phẳng 2 chỗ ngồi, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Đủ bàn ghế cho học sinh (98 bàn);

- Đủ bàn ghế cho giáo viên ở trên các phòng học, đảm bảo chất lượng.

- Bảng viết trên các lớp đủ: 6 chiếc  - còn tốt.

c) Phòng làm việc:

- 01 phòng Hiệu trưởng.

- 01 phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng

- 01 văn phòng họp Hội đồng và đồng thời là phòng làm việc, nghỉ ngơi của GV.

- 01 phòng kế toán - Văn thư

- 01 phòng bảo vệ - Y tế trường học.

d) Phòng thư viện - thiết bị:

- Có 01 phòng thư viện đảm bảo yêu cầu. Có cơ bản đủ các loại sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo phục vụ cho nhu cầu mượn của giáo viên và việc đọc của học sinh

- Có 01 phòng đựng  thiết bị dạy học các môn

          đ) Các điều kiện CSVC khác

     Có nhà để xe cho giáo viên và học sinh; công trình vệ sinh, nước sạch cho học sinh và giáo viên. Bãi tập thể dục cho học sinh.

         Đánh giá chung:

- Nhà trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu để phục vụ cho công tác dạy và học năm học 2018 - 2019.

Trên đây là Báo cáo về cơ sở vật chất nhà trường phục vụ cho việc dạy học thêm trong năm học 2018 - 2019, xin kính chuyển Phòng GD-ĐT để theo dõi và chỉ đạo.

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...