Bạn cần biết

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của trường THCS xã Mộc Nam

PHÒNG GD&ĐT TX DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS MỘC NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 10/-THCSMN

Mộc Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

của trường THCS xã Mộc Nam

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỘC NAM

          Căn cứ Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Coronagây ra;

          Căn cứ Công điện số 43/CĐ-BGD ĐT ngày 28/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Công văn số 43/UBND-VP ngày 31/01/2020 của UBND huyện Duy Tiên về việc tham mưu thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Theo đề nghị của tổ trưởng tổ văn phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường THCS Mộc Nam gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng – Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng – Phó ban.

3. Bà Lê Thị Hồng Chiên – TT tổ VP, NV Y tế – Thành viên.

4. Ông Đinh Tiến Khuê – TT tổ KHTN, TPT Đội – Thành viên.

5. Ông Nguyễn Xuân Thắng  – TT tổ KHXH&NV – Thành viên.

6. Bà Bùi Thị Thu Hà  – CTCĐ – Thành viên.

7. Ông Phạm Văn Kiêm – BTCĐ – Thành viên.

8. Bà Lê Phương Mai – Trưởng ban ĐDCMHS – Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

1. Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường THCS Mộc Nam

          Nắm bắt kịp thời chỉ đạo của các cấp, các ngành; chủ động, tham mưu cho Ban chỉ đạo xã, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh của xã, thị xã.

          Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Có trách nhiệm giám sát nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong nhà trường để kịp thời báo cáo về BCĐ xã, phòng GD&ĐT

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên (để báo cáo);

- UBND xã ( để báo cáo );

- Các tổ, bộ phận (để thực hiện);                             

- Website trường;                       

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Xuân Thủy

                                                                                                                                               

Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Địa điểm cắm trại ngày 26/3

Sân vận động Huyện Duy Tiên
Sân trường TH Hòa Mạc
Sân trường THCS Hòa Mạc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 7

Tổng lượng truy cập: 223199