Bạn cần biết

TRƯỜNG THCS MỘC NAM - BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 -2018

PHÒNG GD& ĐT DUY TIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MỘC NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/BC

Mộc Nam,ngày 21 tháng 5 năm 2018.

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Năm học 2017 - 2018

 

 

Phần thứ nhất  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

          Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục.

          Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

          Quyết định số 2071/QĐ-BDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 và quyết định số 1090/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

           Công văn số 1223/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017- 2018.

          Căn cứ công văn số 98 /PGDĐT-THCS ngày 11 /9/2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017-2018.

         Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

          Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời tạo chuyển biến cơ bản trong việc khắc phục những mặt còn hạn chế, thầy và trò trường THCS Mộc Nam đã cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể như sau:

 

1)      CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN, PHỔ CẬP GIÁO DỤC VÀ DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH.

     Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh lớp 6 theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam và Phòng GD&ĐT Duy Tiên. Tích cực vận động học sinh ra lớp và có nhiều biện pháp duy trì sĩ số học sinh. Qua đó đã giữ vững được quy mô trường lớp hiện có 7 lớp198 học sinh, tỷ lệ duy trì đạt 100%.

     Công tác phổ cập giáo dục THCS đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhà trường đã tích cực tham mưu với UBND xã Mộc Nam ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập xã, phân công cán bộ, giáo viên trong nhà trường phụ trách công tác điều tra, phổ cập tại các thôn xóm một cách hợp lý, thường xuyên cập nhật hồ sơ của các đối tượng trong độ tuổi. Tính đến thời điểm 15/4/2018 nhà trường đã giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS với các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

     * Tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn 1 :

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%

+ Huy động HS hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS : 100%

+ Độ tuổi 11-14 hoàn thành chương trình tiểu học: 100 %

Tiêu chuẩn 2 :

+ Học sinh tốt nghiệp THCS: đạt 100%

+Học sinh độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt trên : 99.5%

2)    Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

a)    Chất lượng giáo dục đạo đức.

Nhà trường tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường học tập chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ ngay từ đầu năm học. Quán triệt và tổ chức cho học sinh thực hiện tốt chủ đề công tác Đội của năm học.

          Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống ý thức trách nhiệm công dân, lòng tự hào về quê hương và nhà trường thông qua giờ dạy GDCD và lồng ghép trong các môn học chính khoá. Thường xuyên tuyên truyền luật giáo dục (sửa đổi), luật giao thông, luật phòng chống ma tuý... Tổ chức cho học sinh học tập và nghiêm túc thực hiện điều lệ trường trung học, nội quy, quy chế của nhà trường.

          Thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong kế hoạch giáo dục: Sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, sơ kết, tổng kết ... để triển khai nhiệm vụ năm học, đánh giá kết quả thực hiện, tuyên dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt, rút kinh nghiệm với những hiện tượng vi phạm các quy định của trường để đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngòai giờ lên lớp đúng quy định theo các chủ đề hàng tháng. Tổ chức thực hiện tốt nề nếp của đội  và nhà trường, nâng cao chất lượng và từng bước đổi mới phương thức hoạt động các ngày cao điểm trong năm học như: 15/10; 20/11;  22/12; 26/3, 19/5. Kiện toàn, duy trì tốt hoạt động của đội sao đỏ, trực tuần để đánh giá xếp loại thi đua các lớp từng tuần, hàng tháng đầy đủ, khoa học, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, có tác dụng giáo dục. Tổ chức kiểm tra chéo nền nếp giữ các lớp.

          Tiến hành đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT, đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan. Kết quả xếp loại hạnh kiểm các khối lớp như sau:

 

TT

KHỐI

TỔNG SỐ

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1

6

50

50

100%

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2

7

39

35

89,8%

3

7,7%

1

2,5%

0

0.0

3

8

53

52

98,1%

1

1,9%

0

0.0

0

0.0

4

9

56

55

98,2%

1

1,8%

0

0.0

0

0.0

 TS

6

198

192

97%

5

2,5%

1

0,5%

0

0.0

 

    Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của các giáo viên bộ môn cùng tham gia giáo dục đạo đức học sinh. Xây dựng các tập thể điển hình trong các mặt hoạt động làm nòng cốt cho phong trào, các lớp tiêu biểu là:  9B, 9A, 6B. Phối kết hợp chặt chẽ cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức, đoàn thể trong xã xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Duy trì mối liên hệ thường xuyên với cha mẹ học sinh thông qua sổ liên lạc, điện thoại để cùng giáo dục đạo đức học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

b)    Chất lượng trí dục:

Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần nghị quyết 40 của Quốc hội, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường thực hiện đúng phân phối chương trình của Sở  GD&ĐT ở tất cả các khối lớp 6, 7 , 8, 9.. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn theo quy định. Giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nam và Phòng GD&ĐT Duy Tiên. Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các giờ dạy yêu cầu sử dụng đồ dùng dạy học, phát huy tối đa hiệu quả và bảo quản tốt các trang thiết bị và đồ dùng dạy học hiện có, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tổ chức dạy tự chọn cho tất cả các khối lớp 6,7,8,9 với thời lượng 2 tiết/ tuần theo đúng hướng dẫn tại công văn số 7092/BGD&ĐT-GDTrH ngày 10/8/2006 của Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo khác. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định 2 lần/tháng: Sinh hoạt chuyên môn tại trường (mỗi 1 HK sinh hoạt nhóm chuyên môn tại cụm, huyện 1 lần).

          Tổ chức tốt hội thi GVG cấp trường với 12 cán bộ, giáo viên tham gia. Kết quả: Có 12/12 GV đạt danh hiệu GV Giỏi chiếm 100%.

          Tham gia Hội thi GV giỏi cấp huyện có 4 thầy cô giáo tham gia, có 04 thầy cô được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện.( 01 giải Nhất môn Vật lí do thầy giáo Phạm Văn Kiêm giảng dạy; 03 giải KK: Môn GDCD do cô Phạm Thị Thanh Huyền giảng dạy;  môn Vật lí do thầy Đinh Tiến Khuê giảng dạy; môn TD do cô Hoàng Thị Phương Hoàn giảng dạy). Kết quả: xếp thứ 2/18 trường

 Thi GV giỏi cấp tỉnh có cô giáo Hoàng Thị Phương Hoàn được công nhận là GV dạy giỏi cấp tỉnh môn TD.

          Tham gia thi HSG lớp 9 cấp huyện, ôn thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi cấp tỉnh, kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 đạt kết quả cao.

       Kết quả cụ thể:

    + Có 2 sản phẩm dự thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện,tỉnh xếp thứ 5/18 trường trong huyện.

       + Có 26 HS dự kiểm tra chất lượng Học sinh giỏi ở khối 6, 7, 8 và thi HSG lớp 9 cấp huyện, trong đó có 16/26 em đạt giải: gồm: 2 giải nhất (em Lê Thị Lan Phương lớp 9A môn Ngữ văn 9 do cô giáo Phạm Thị Lan bồi dưỡng; em Bùi Thị Hương Giang lớp  8A do cô Phạm Thị Mỵ bồi dưỡng); 4 giải Nhì (em Phạm Thị Bích Ngọc lớp 8A môn Ngữ Văn do cô Phạm Thị Mỵ bồi dưỡng; em Lê Hồng Sơn lớp 8B môn  Toán 8 do thầy Phạm Văn Kiêm BD; em Lương Văn Quyết lớp 8A môn Sinh học do cô Phạm Thị Bình BD; em Nguyễn Thị Tường Vi  lớp 6B môn Ngữ văn 6 do cô Phạm Thị Thanh Huyền BD); 01 giải Ba ( em Lê Thị Huyền Trang lớp 9B môn Vật lí 9 do cô Trần Thanh Nga BD); 09 giải KK( em Lê Thu Hằng lớp 9B môn Sinh 9 do cô Phạm Thị Bình BD; em Bùi Kim Oanh lớp 9A môn Tiếng Anh 9 do cô Phạm Thị Hà BD; em Hà Thuận An lớp 9B môn Toán 9 do thầy Nguyễn Văn Liên BD; em Lê Thị Bích Ngọc lớp 9A môn Ngữ Văn do cô Phạm Thị Lan BD; em Phạm Tuấn Minh lớp 8B môn Toán 8 do Thầy Phạm Văn Kiêm BD; em Đào Thị Hồng Đạt lớp 8B môn Tiếng Anh do cô Phạm Thị Hà BD; em Bùi Huyền Hảo lớp 8A môn Lịch sử do thầy Nguyễn Xuân Thắng BD; em Phạm Kiều Anh lớp 7A môn Tiếng Anh do cô Phạm Thị Hà BD; em Trần Phương Linh lớp 6B môn Tiếng anh do cô Nguyễn Thị Kim Huế BD).

          + Thi HSG văn hóa lớp 9 cấp tỉnh môn Ngữ văn 9 đạt 2 giải Nhì: em Lê Thị Lan Phương lớp 9A; em Lê Thị Bích Ngọc lớp 9A do cô Phạm Thị Lan BD.

           Kết quả xếp loại HSG văn hóa năm học 2017 - 2018 nhà trường được xếp thứ 1/17 trường trong huyện.

     Thi tuyển sinh vào lớp 10- THPT năm học 2017 - 2018, tỉ lệ dự thi đỗ THPT đạt 100% xếp thứ 2/18 trường trong huyện, xếp thứ 6/118 trường trong tỉnh.

     Chọn cử 6 HS thi OSE trên mạng vòng 1: Kết quả: có 3 HS được vào dự thi vòng 2: em Phạm Kiều Anh lớp 7A: 78 điểm; em Lương Minh Quang lớp 6A: 65 điểm; Vũ Thái Phúc lớp 6A: 63,2 điểm;

- Xếp loại thi đua thực hiện nền nếp chuyên môn năm học 2017 – 2018:

     + Thực hiện nền nếp chuyên môn (chương trình dạy học, đề án NN...) xếp loại B.

     + Xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp: Xếp loại: C

- Sinh hoạt chuyên môn: Xếp loại A.

- Tham gia Hội thảo: Xếp loại B.

- Công tác khảo thí và KĐCL: Xếp loại A.

- Ứng dụng CNTT (Website): 5 điểm.

- Thi giao thông học đường xếp loại: A: Có em Lê Thu Hằng 9B: đạt giải Nhì cấp tỉnh.

       Căn cứ Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGD ban hành quy chế đánh giá xếp loại HS, nhà trường tiến hành đánh giá đảm bảo chính xác và khách quan, công bằng kết quả xếp loại học lực của học sinh các khối lớp trong năm học như sau:

 

TT

KHỐI

TỔNG SỐ

XẾP LOẠI HỌC LỰC

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

1

6

50

3

6%

26

52%

21

42%

0

0.0

0

0.0

2

7

39

3

7,7%

20

51,3%

16

41%

0

0.0

0

0.0

3

8

53

6

11,2%

19

35,8%

28

53%

0

0.0

0

0.0

4

9

56

7

12,5%

21

37,5%

27

48,2%

1

1,8%

0

0.0

 TS

198

19

9,6%

86

43,4%

92

46,5%

1

0,5%

0

0.0

 

c/ Giáo dục thể chất và thẩm mỹ.

Nhà trường thực hiện có nề nếp và chất lượng việc giảng dạy môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật đảm bảo đúng, đủ số tiết theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT. Giáo viên thể dục khi lên lớp mặc trang phục thể thao và đi giầy bata, học sinh  mặc trang phục gọn gàng, đi giầy bata và đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia tập luyện TDTT.

   Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT thường xuyên, tổ chức tốt thi TDTT cấp trường nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tham gia thi học sinh giỏi TDTT cấp cụm, huyện,tỉnh kết quả xếp thứ 11/18 trường (em Nguyễn Trung Hiếu 9A đạt giải nhất môn nhảy cao nam; em Nguyễn Thị Hồng  lớp 9A đạt gải Ba môn nhảy cao nữ cấp huyện); có 02 HS được chọn cử luyện tập dự thi cấp tỉnh.

  Các hoạt động thể dục giữa giờ, múa hát tập thể thường xuyên được duy trì, giữ gìn cảnh quan trường lớp sạch đẹp. Tích cực vận động học sinh tham gia mua BHYT đạt 100% góp phần làm tốt công tác Y tế học đường và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

3.  Lao động hướng nghiệp và dạy nghề.

Nhà trường đã kiện toàn ban giáo dục lao động, hướng ng`hiệp, dạy nghề. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đầy đủ, đúng quy định. Triển khai dạy hướng nghiệp cho học sinh theo đúng chương trình quy định một lần trên tháng, giúp học sinh có ý thức lựa chọn nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt phân luồng sau THCS. Thường xuyên tổ chức giữ gìn vệ sinh môi trường.

  Đảm bảo thực hiện tốt việc thiết lập, quản lý hồ sơ nghề theo đúng quy định của BGD&ĐT, hướng dẫn của sở GD&ĐT Hà Nam và Phòng GD&ĐT Duy Tiên. Tổ chức giảng dạy theo quy định, thi nghề phổ thông đạt kết quả tốt, học sinh đỗ 100%, trong đó xếp loại giỏi 100%. Dạy nghề cho HS lớp 8 để chuẩn bị cho thi nghề PT vào tháng 8 năm 2018.

4. Xây dựng các điều kiện.

a)    Xây dựng đội ngũ.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn đầy đủ. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi học nâng cao trình độ trên chuẩn, chú trọng bồi dưỡng giáo viên trong thời gian tập sự, mới ra trường  để nâng cao tay nghề, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn nhà trường thực hiện tốt cuộc vận động " Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm " Để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nhất chí, trau dồi đạo đức nhà giáo giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về người thầy trong lòng học sinh, xứng đáng là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Tích cực tham mưu, đề xuất với Phòng GD&ĐT Duy Tiên điều động bổ sung đội ngũ giáo viên để ổn định tình hình và nâng cao chất lượng dạy học. Tích cực tham mưu với Đảng uỷ xã tiếp tục bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú, đề nghị kết nạp vào đảng; tỷ lệ đảng viên trong nhà trường là 12/19 đạt 63,2% qua đó không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Đảng trong mọi hoạt động của nhà trường.

b)    Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị và trường chuẩn quốc gia

Trường tiếp tục đầu tư, mua sắm thiết bị truyền thống khối 6, 7, 8, 9  phục vụ dạy học, mua sắm thêm đầu sách cho thư viện trường học và máy vi tính phục vụ công tác dạy học cũng như quản lý.

Năm học 2017 – 2018 nhà trường được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT; Đảng ủy – HĐND - UBND xã đầu tư để xây dựng thư viện đạt chuẩn Quốc gia.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Duy Tiên, nhà trường đã làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục , tích cực thu thập thông tin, minh chứng và giữ vững nhà trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

5. Công tác quản lý giáo dục.

 Nhà trường đã sớm kiện toàn, ổn định các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Xây dựng quy chế hoạt động và lề lối làm việc của đơn vị. Xây dựng kế hoạch năm học sát hợp với tình hình thực tế trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hội nghị CBCC,VC. Tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm và hành chính đối với giáo viên theo đúng kế hoạch. Thu chi các khoản theo đúng Luật ngân sách, đảm bảo đúng chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua với các tiêu chí phù hợp có tác dụng giáo dục. Động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong mọi hoạt động.

   Tiến hành đánh giá xếp loại giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông. Tiến hành đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo quy định của Bộ GD&ĐT

          6. Công tác thi đua khen thưởng:

Căn cứ vào kết quả đạt được của cán bộ,  giáo viên, nhân viên nhà trường, năm học 2017 - 2018 nhà trường đề nghị UBND huyện Duy Tiên, Phòng GD&ĐT Duy Tiên công nhận các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân CB, GV như sau :

-Tập thể Lao động tiên tiến: 1 tập thể : Trường THCS Mộc Nam 

-Tập thể Lao động xuất sắc: 1 tập thể : Trường THCS Mộc Nam 

- Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen: 1 tập thể : Trường THCS Mộc Nam

- UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc:  1 tập thể : Trường THCS Mộc Nam

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 1 đ/c

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 5 đ/c

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 2 đ/c

- Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen: 2 đ/c

- Lao động tiên tiến: 12 đ/c

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, việc thực hiện nhiệm vụ vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Một số CB, GV chưa thực sự tâm huyết với nghề, chưa đầu tư thích đáng cho chuyên môn; việc dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chưa có hiệu quả, tâm lý ngại đổi mới.

- GV nhà trường đi biệt phái và GV trường khác biệt phái đến nên hiệu quả công việc chưa cao.

- Kết quả học tập ở một bộ phận học sinh còn hạn chế, chất lượng đại trà ở một số môn còn thấp, học sinh chưa thực sự chăm học, tình trạng lười học bài ở nhà còn khá phổ biến.

- Một bộ phận không nhỏ học sinh có hạnh kiểm chưa thực sự tốt, hay nói chuyện trong giờ học, nghịch ngợm quá đà trong giờ ra chơi.

- Ý thức bảo vệ, bảo quản tài sản, cơ sở vật chất của HS chưa tốt.

- CMHS chưa quan tâm nhiều đến con cái, quản lí việc học của con em mình ở nhà chưa sát sao.

          * Xếp loại chung năm học 2017 - 2018: Xếp thứ 3/18 trường.

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

1. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học. Thực hiện điểm mô hình trường THCS đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức, giá trị và kỹ năng sống cho học sinh với nội dung thiết thực trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nam. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi (đặc biệt là học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh), phụ đạo học sinh yếu kém; nâng cao chất lượng đại trà  đặc biệt là chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

4. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi.

5. Phát huy tối đa điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục; bảo quản thường xuyên, mua sắm, tự làm và sử dụng tốt thiết bị trường học. Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương  xây dựng nhà  trường ra địa điểm mới đạt chuẩn Quốc gia và được công nhận vào năm 2019.

 6. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; chỉ đạo, tổ chức, tham gia hội thảo chuyên môn đối với giáo viên trong trường; tổ chức, hướng dẫn nghiên cứu khoa học sư phạm đối với giáo viên, nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh.

7. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; tăng cường công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS.

          8. Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục theo tinh thần chỉ thị 40- CT/TW của Ban bí thư và Quyết định số 22/2006/QĐ - BDG&ĐT của Bộ GD&ĐT.

         

 

* Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT Duy Tiên (để báo cáo)

- UBND xã Mộc Nam(để báo cáo)

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  

 Nguyễn Xuân Thủy

 

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...