Các thủ tục hành chính

KẾ HOẠCH DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH VÀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Text Box: PHÒNG GD&ĐT TX DUY TIÊN
TRƯỜNG THCS MỘC NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


Text Box: Số:27/KH-THCSMNMộc Nam, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

DẠY HỌC QUA TRUYỀN HÌNH VÀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

( Từ ngày 23/3/2020 đến khi học sinh trở lại trường học)

 

Căn cứ công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường dạy học qua Interrnet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống bệnh Covid-19;

Căn cứ Công văn số 213/SGDĐT-GDPT ngày 16/3/2020 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam về chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên và học sinh trong thời gian nghỉ phòng, chống bệnh Covid-19;

Căn cứ công văn số 22/PGDĐT-GDTrH ngày 18/3/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Duy Tiên về việc tăng cường dạy học qua Interrnet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống bệnh Covid-19;

Trường THCS Mộc Nam xây dựng kế hoạch dạy học qua truyền hình và dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 23/3/2020 đến khi đi học trở lại như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp học sinh được ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ tại nhà.

- Quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia ôn tập trên hệ thống internet có hiệu quả

- Hướng dẫn học sinh tham gia học trên truyền hình có nghiêm túc, có kết quả cao.

- Bước đầu triển khai dạy trực tuyến kiến thức mới cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD và Sở GD ĐT Hà Nam.

2. Yêu cầu

- Yêu cầu 100 % Giáo viên dạy các bộ môn tham gia quản lý, xây dựng kế hoạch để tiến hành hướng dẫn ôn tập và dạy học cho học sinh.

- 100% giáo viên nắm được hướng dẫn của các cấp và kế hoạch của nhà trường

- 100% giáo viên tham gia tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm dạy trực tuyến Zoom.

- 100% học sinh tham gia học trên truyền hình theo lịch.

- 100 % học sinh khối 8,9 tham gia ôn tập trên hệ thống Hanoi Study

- Vận động và tuyên truyền để 90-100% phụ huynh tạo điều kiện cơ sở vật chất và thời gian để học sinh tham gia học trực tuyến.

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ôn tập trên hệ thống Hanoi Study

- Lãnh đạo nhà trường phân quyền cho GVCN quản lý và đôn đốc học sinh ôn tập. Kịp thời khen ngợi những học sinh tích cực, học có điểm cao, nhắc nhở các học sinh chưa tham gia hoặc tham gia học nhưng ý thức chưa tốt, kết quả chưa cao.

- Các giáo viên tham gia thẩm định đề qua hình thức đăng nhập bằng tài khoản của học sinh.

- Hàng tuần PHT tổng kết, thông báo kết quả ôn tập của từng lớp và đôn đốc nhắc nhở động viên học sinh tham gia tích cực.

2. Học trên truyền hình

- Thông báo rộng rãi trên FB, website, tin nhắn điện tử về lịch học tới 100% giáo viên và học sinh

- Yêu cầu 100% giáo viên bộ môn tham gia học cùng học sinh.

- Sau mỗi tiết học, GVBM giải đáp các thắc mắc của học sinh qua các hệ thống: Zalo, Viber, Mail, Fb...

- GVBM cho học sinh làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả sau khi tham gia học.

3. Ôn tập trực tuyến

- Tiến hành trong tuần từ 23/3/2020 đến 29/3/2020.

- Các nhóm thống nhất nội dung ôn tập, phân công giáo viên soạn bài Power point.

- GVCN sắp xếp thời khóa biểu và thông báo cho học sinh học theo đơn vị lớp.

- Khối 6-7-8 học 3 môn: Văn- Toán- Anh, mỗi buổi từ 45-60 phút.

- Khối 9 học 7 môn: Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Địa, mỗi buổi từ 60-90 phút.

- GV dạy lớp nào sẽ trực tiếp ôn tập cho học sinh lớp đó theo giáo án và nội dung đã được Lãnh đạo trường duyệt.

4. Dạy học trực tuyến

- Lãnh đạo, TTCM, NT các môn sẽ lên kế hoạch dạy học trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và yêu cầu giảm tải.

- PHT xếp TKB và phân công giáo viên giảng dạy theo đơn vị lớp trên phần mềm Zoom.

- Phối hợp Ban đại diện CMHS các lớp tuyên truyền, động viên PH tạo điều kiện cho con em hoc tập vào khung giờ phù hợp.

- Chỉ đạo kiểm tra đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan, riêng hai môn Tiếng anh - Toán theo tỉ lệ Trắc nghiệm- Tự luận là 25/75. GV có thể sử dụng các phần mềm tạo đề thi và chấm bài trên các trang trực tuyến phù hợp, linh hoạt.

-      Số tiết: 12 tiết/tuần

-      Số môn: Tất các các môn học ( trừ các môn năng khiếu sẽ triển khai theo đơn vị khối lớp vào ngày Chủ nhật)

- Thời gian: Từ 17h-19h30 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy. Bắt đầu từ 23/3/2020.

 

III.PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo trường

- Lãnh đạo( trực tiếp chịu trách nhiệm chính là đồng chí Phó Hiệu trưởng) lên kế hoạch cụ thể, chi tiết.

- Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể GV nắm vững các yêu của các cấp về việc tổ chức ôn tập , dạy học trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

- Tổ chức tập huấn cho GV về cách thức dạy học online trên phần mềm Zoom.

- Tổ chức phân quyền cho GVCN về quản lý việc ôn tập trên hệ thống Hanoi Study

- Tổ chức tập huấn cho GVCN về việc triển khai dạy trực tuyến cho CM HS.

- Tổ chức họp chuyên môn với Tổ trưởng, nhóm trưởng để xây dựng lại Kế hoạch dạy học các môn với nội dung giảm tải, phục vụ dạy online đạt hiệu quả.

- Xếp thời khóa biểu hợp lý, cố định để thuận tiện cho học sinh học cũng như cho việc quản lý của Lãnh đạo trường.

- Tham gia giảng dạy trực tiếp và dự giờ giáo viên đột xuất và báo trước.

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về nội dung, chương trình, hình thức ôn tập và dạy học.

- Ban hành nội quy cho GV và học sinh khi tham gia học trên truyền hình, ôn tập và học online.

2. Tổ trưởng chuyên môn

- Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ thực hiện kế hoạch của nhà trường

- Kịp thời đôn đốc, động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Cùng nhóm trưởng lên KH ôn tập và dạy học trực tuyến của tổ mình phụ trách.

- Giám sát và chỉ đạo việc ra đề, chấm bài của giáo viên trong tổ.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động chuyên môn của tổ trong thời gian học sinh nghỉ học.

3. GVCN

- Theo dõi, quản lý học sinh ôn tập trực tuyến trên hệ thống Study, trên truyền hình.

- Thường xuyên liên hệ với GVBM , với phụ huynh để trao đổi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh lớp mình.

- Khảo sát tình hình cơ sở vật chất của PH và ý kiến của PHHS về dạy học trực tuyến. Sau đó báo cáo Lãnh đạo trường để kịp thời tổng hợp.

- Thông báo tới 100% phụ huynh lớp mình chủ nhiệm về lịch học, về yêu cầu của nhà trường; lắng nghe các ý kiến tham vấn, góp ý của PH để nâng cao chất lượng ôn tập và dạy học.

4. GVBM

- Cùng nhóm trưởng bàn bạc, thống nhất nội dung ôn tập, lên kế hoạch dạy học.

- Tham gia học trên truyền hình theo bộ môn mình giảng dạy, kịp thời giải đáp những điều học sinh còn băn khoăn, tạo hệ thống bài kiểm tra, bài tập để học sinh ôn luyện.

- Tham gia tập huấn về dạy học Online, soạn bài dạy và trực tiếp tham gia giảng dạy theo phân công của TTCM và Lãnh đạo trường.

- Tạo hệ thống bài kiểm tra để đánh giá chất lượng của hoc sinh chính xác, khách quan, công bằng.

5. Các bộ phận khác

- Ban truyền thông: Đưa lịch học lên các phương tiện thông tin đề PH và HS nắm được lịch học, nội dung học; Viết các bài đưa tin và biểu dương GV- HS thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Văn phòng: Kịp thời cung cấp các văn bản chỉ đạo tới 100% giáo viên qua hòm thư chung của trường.

 6. Những lưu ý

- Việc dạy học trực tuyến chỉ tiến hành khi có trên 70% học sinh tham gia.

- Các kiến thức đã dạy và các kết quả kiểm tra được công nhận chính thức theo quy định. Khi quay trở lại trường, các lớp sẽ học tiếp chương trình học online.

- Những học sinh không có điều kiện tham gia học sẽ được tập trung học khi quay lại trường ( học ngoài giờ học chính khóa). Nhà trường sẽ phân công GV dạy cho các em đầy đủ, tạo điều kiện cho các em theo kịp các bạn trong lớp.

Trên đây là những hướng dẫn cụ thể về việc hướng dẫn học sinh ôn tập và học trong thời gian nghỉ tại nhà từ ngày 23/3/2020 đến khi học sinh quay lại trường học. Đề nghị các đồng chí  nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch trên.

Kế hoạch trên có thể thay đổi theo yêu cầu công tác của cấp trên ./.

 

Text Box: HIỆU TRƯỞNGNơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TX Duy Tiên (báo cáo);

- CB, GV,NV,CMHS, HS ( thực hiện);

- Lưu: VT.

  

 

                                                                                             Nguyễn Xuân Thủy

 

data/2306078590940799823/thongbao/KH%20ON%20TAP%20VA%20DAY%20TRUC%20TUYEN.rar

Các bài cùng chuyên mục

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Địa điểm cắm trại ngày 26/3

Sân vận động Huyện Duy Tiên
Sân trường TH Hòa Mạc
Sân trường THCS Hòa Mạc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 9

Tổng lượng truy cập: 223201