Thông báo

THÔNG BÁO bổ sung về việc kiểm tra chất lượng học kì I năm học 2016-2017

UBND HUYỆN DUY TIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Duy Tiên, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

bổ sung về việc kiểm tra chất lượng học kì I năm học 2016-2017

         

Kính gửi Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện

 

Xét ý kiến đề nghị của Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện triển khai mô hình trường học mới lớp 6,7; được sự nhất trí của Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Duy Tiên thống nhất về việc ra đề kiểm tra chất lượng học kì I đối với các môn lớp 6, lớp 7 như sau:

1/ Môn kiểm tra

- Lớp 6:

+ Các trường không triển khai mô hình trường học mới: Kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học theo đề của Sở GD&ĐT.

+ Các trường triển khai mô hình trường học mới: Kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn và phân môn Sinh học của môn KHTN theo đề chung của Phòng GD&ĐT, môn Tiếng Anh kiểm tra theo đề chung của Sở GD&ĐT.

- Lớp 7:

Tất cả các trường THCS trong huyện kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử theo đề chung của Phòng GD&ĐT. Riêng trường THCS Chuyên Ngoại, Đồng Văn kiểm tra phân môn Lịch sử của môn KHXH theo đề riêng của các trường.

2/ Thời gian làm bài

- Thời gian làm bài kiểm tra đối với các môn thực hiện theo công văn 142/GDĐT-THCS ngày 01/12/2016 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

- Đối với các phân môn Sinh học của môn KHTN lớp 6 và phân môn Lịch sử của môn KHXH lớp 7, thời gian làm bài kiểm tra là 45 phút.

 

                                                          PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

 

 

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...