Tin tức/(Trường THCS Mộc Nam)/Văn bản mẫu/
Đơn xin chuyển trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

 

         

          Kính gửi:  

- Hiệu trưởng Trường THCS ……………………………….

- Hiệu trưởng Trường ……………………...

     Tôi tên là:  ………………………………...

      Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………….

      Phụ huynh của học sinh: …………………………………………….

      Sinh ngày ………………………………….

      Đang theo học lớp 6 (năm học ……….-…………) tại trường …………………………… huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam.

        Do hoàn cảnh gia đình  đi làm ăn xa, ………………………………... Vì vậy tôi xin chuyển các cháu về học lớp 6 năm học 2015-2016 tại trường THCS ………………. Rất mong sự  giúp đỡ của quý trường.

 

Ngày 25 tháng  08 năm 2015

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thông

 

 

 Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Tác giả: NVA

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...