Tin tức/(Trường THCS Mộc Nam)/Văn bản mẫu/
Đơn nâng lương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

ĐƠN XIN NÂNG BẬC LƯƠNG

         

         

Kính gửi: Ban xét duyệt nâng lương Trường THCS Mộc Nam

                 Ban xét duyệt nâng lương Phòng GD & ĐT Duy tiên                               

Tên tôi là: Trần Văn A

Sinh ngày     tháng    năm  

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường THCS Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam

          Tôi làm đơn này đề nghị với Quý ban một việc như sau:

          Sau khi được nghe Ban nâng lương trường THCS Mộc Nam phổ biến về điều kiện và tiêu chuẩn được xét nâng lương. Tôi tự nhận thấy, trong năm qua tôi luôn hoàn thành mọi công việc khi được nhà trường giao nhiệm vụ.

          Vậy tôi viết đơn này đề nghị Ban xét duyệt nâng lương trường THCS Mộc Nam và Ban xét duyệt nâng lương Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên xét và nâng bậc lương cho tôi đợt này theo chế độ hiện hành từ tháng 9 năm 2012 là:

          - Hệ số lương đang hưởng là bậc 3 - 2,72

          - Hệ số lương đề nghị nâng bậc lương là bậc 4 - 3,03

 Vậy tôi viết đơn này kính mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện xét nâng lương cho tôi theo qui định.                

 Tôi xin chân thành cảm ơn !

 

 

TRƯỜNG THCS MỘC NAM

Mộc Nam, ngày 25 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

Trần Văn A

Tác giả: NVA

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...