Tin tức/(Trường THCS Mộc Nam)/Văn bản mẫu/
Xác nhận học tập.

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MỘC NAM

Số: 03/XN-THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mộc Nam, ngày 12  tháng 8  năm 2015

 

GIẤY XÁC NHẬN

 

 
 

 

 

 

Hiệu trưởng trường THCS Mộc Nam xác nhận

 

Học sinh: ............. .................      Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 08 tháng 7 năm 1974.

Nơi sinh: xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nơi thường trú : Châu Giang, Duy Tiên , Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Đã học xong lớp 7 tại trường Phổ thông cơ sở Xã Mộc Nam, năm học 1986 - 1987.

Đề nghị quý Công ty tạo điều kiện cho học sinh ............................................... được làm việc theo nguyện vọng.

         

 

Mộc Nam, ngày 12 tháng 8  năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tác giả: NVA

Văn bản mới

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU. LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS MÔC NAM. NHIỆM KÌ 2018 - 2019
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019. THCS MỘC NAM
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Xuân THủy đón học sinh khối 6 vào trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

NỘI QUY TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM HỌC 2019 -2020

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 - 2019

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

Báo cáo công tác Đội tháng 11 - kế hoạch tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM NĂM

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS MỘC NAM
Xem thêm...