Điểm báo

Danh sách giáo viên Trường THCS Nam Cao

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS NAM CAO

 


DANH SÁCH GIÁO VIÊN  TRƯỜNG THCS NAM CAO

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Lớp/Môn dạy

Điện thoại

Email cá nhân

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

 

0985.873.308

dt.ha66@gmail.com,

 

2

Phạm Tiến Dũng

Phó HT

Ngữ văn 9

0912.797.255

phamtiendung20580@gmail.com,

 

3

Nguyễn Hoài Phương

Phó HT

GDCD 9

0982.298.359

phuongnguyen72nc@gmail.com,

 

4

Đỗ Thị Khánh Huệ

TTCM

Ngữ văn 9

0974.712.688

khanhhue69nc@gmail.com,

 

5

Hoàng Thị Minh Hòa

TPCM

Ngữ văn 8

01666.547.268

minhhoanamcao@gmail.com,

 

6

Trần Thị Quế

Giáo viên

Ngữ văn 8

01692.173.860

hoaque860@gmail.com,

 

7

Phạm Thị Thu Hoài

TPT Đội

Ngữ văn 7

01678.593.972

phamthuhoai21485@gmail.com,

 

8

Nguyễn Thị Kiều Vân

Giáo viên

Ngữ văn 6

0983.782.122

kieuvan22279@gmail.com,

 

9

Nguyễn Thị Hạnh Thư

Giáo viên

Ngữ văn 7

Lịch sử 6,7,8

01674.690.396

nguyenthihanhthu90@gmail.com,

 

10

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Giáo viên

Lịch sử 7,9

0916.513.379

nguyenngannc@gmail.com,

 

11

Trần Thị Bích Phượng

Giáo viên

Địa lý 6,7,8,9

01679.052.267

phuong20.03.78@gmail.com,

 

12

Trương Anh Hữu

Giáo viên

Tiếng Anh 6,9

0977.892.787

nhatduy1102@gmail.com,

 

13

Phạm Thị Minh Tâm

Giáo viên

Tiếng Anh 7,8

01682.285.811

minhtamc2namcao@gmail.com,

 

14

Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo viên

Tiếng Anh 6,7

0902.199.581

maihuongspnn@gmail.com,

 

15

Phạm Việt Hùng

Giáo viên

Mỹ thuật

0949.782.689

viethungpham76@gmail.com,

 

16

Nguyễn Tiến Thạnh

Giáo viên

Âm nhạc

0989.207.123

 

 

17

Trần Thị Thu Thủy

TTCM

Toán 9

0988.735.368

tranthuync75@gmail.com,

 

18

Nguyễn Văn Tuấn

TPCM

Toán 7

0985.688.938

anhmap19705@gmail.com,

 

19

Trần Thị Hòa

Giáo viên

Toán 8.9

0987.232.998

tthoasangc2namcao@gmail.com,

 

20

Trần Thị Bích Vân

Giáo viên

Toán 8

0975.823.236

tranbichvan100411965@gmail.com

 

21

Trần Thị Trà My

Giáo viên

Toán 6

0987.540.626

tramyc2namcao@gmail.com,

 

22

Trần Hải Triều

Giáo viên

Toán 7

Vật lý 8

0987.299.923

tranhaitrieu798206@gmail.com,

 

23

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo viên

Toán 7

Hóa học 8

0989.454.452

natasa180290@gmail.com,

 

24

Hoàng Thị Thu Hằng

Giáo viên

Toán 6

Công nghệ 6

0916.647.868

hoangthihangthuy@gmail.com,

 

25

Phạm Thị Huệ

Giáo viên

Vật lý 6,7,9

0976.745.241

phamthihuebly82@gmail.com,

 

26

Trần Thị Thanh Huyền

Giáo viên

Hóa học 9

Sinh-Hóa 6,7

0972.802.852

ttthuyen83@gmail.com,

 

27

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên

Sinh 8,9

0976.745.557

thanh77c2namcao@gmail.com,

 

28

Nguyễn Thị Ánh M ai

Giáo viên

Công nghệ 7,8,9

01676.713.395

anhmaithuc76@gmail.com,

 

29

Phạm Tất Thắng

Giáo viên

Thể dục 6,7,9

0915.278.053

hungthanhdientu@gmail.com,

 

30

Nguyễn Tấn Quang

Giáo viên

Thể dục 7,8

0988.623.787

quanghe258@gmail.com

 

31

Lê Hữu Ánh

Văn phòng

 

0988.679.285

 

 

 Vĩnh Trụ, ngày 25 tháng 01 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                           

 

 

  Đỗ Thị Thu Hà

Tác giả:

Xem thêm

Chương trình Kỷ niệm 25 năm thành lập trường THCS Nam Cao
Văn nghệ mừng đảng, mừng xuân năm 2018
Phần thi Chỉ huy Đội của trường THCS Nam Cao năm học 2017 - 2018
Giờ học Toán 6 VNEN tại trường THCS Nam Cao
Giờ KHTN theo mô hình trường học mới tại Trường THCS Nam Cao