Tin từ đơn vị khác

Kết quả HSG lớp 9 năm 2017-2018

- Bồi dưỡng chính trị cho CBGVNV

- Triển khai các văn bản, chỉ thị năm học

- Bổ xung sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng

- Thực hiện các nội dung của tuần lễ đầu năm

-Triển khai kế hoạch và các công việc kỷ niệm 60 năm thành lập trường

 

Tác giả: THCS Nhân Hậu
data/6151572854737220229/tintuc/files/02.2018/QD%2087%20Cong%20nhan%20HS%20dat%20giai%20HSG%209.pdf

Xem thêm

Chương trình Kỷ niệm 25 năm thành lập trường THCS Nam Cao
Văn nghệ mừng đảng, mừng xuân năm 2018
Phần thi Chỉ huy Đội của trường THCS Nam Cao năm học 2017 - 2018
Giờ học Toán 6 VNEN tại trường THCS Nam Cao
Giờ KHTN theo mô hình trường học mới tại Trường THCS Nam Cao