Chương trình Kỷ niệm 25 năm thành lập trường THCS Nam Cao
Văn nghệ mừng đảng, mừng xuân năm 2018
Phần thi Chỉ huy Đội của trường THCS Nam Cao năm học 2017 - 2018
Giờ học Toán 6 VNEN tại trường THCS Nam Cao
Giờ KHTN theo mô hình trường học mới tại Trường THCS Nam Cao
  

Danh mục sách

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Thể d

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đề kiểm tra khảo sát giữa học kì II năm học 2017-2018

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Ngữ vă

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đề thi giữa kỳ Toán 7

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: demo

Đề thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp Tỉnh (Hà Nam) năm 2017 - 2

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂN

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đề thi HSG môn Lịch sử cấp Tỉnh (Hà Nam) năm 2017 - 2018

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Vật lý

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn GDCD

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Công ngh

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển nă

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đề thi Học sinh giỏi môn Toán 9 cấp Tỉnh năm 2017 - 2018

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đề thi HSG môn Địa lý cấp Tỉnh (Hà Nam) năm 2017 - 2018

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Toán

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Địa l

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đề thi HSG môn Sinh học cấp Tỉnh (Hà Nam) năm 2017 - 2018

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Mỹ thu

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Hóa họ

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh môn Sinh họ

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao

Đề thi HSG môn Vật lý cấp Tỉnh (Hà Nam) năm 2017 - 2018

Tải về

Dung lượng:

Tác giả: thcsnamcao