Chương trình Kỷ niệm 25 năm thành lập trường THCS Nam Cao
Văn nghệ mừng đảng, mừng xuân năm 2018
Phần thi Chỉ huy Đội của trường THCS Nam Cao năm học 2017 - 2018
Giờ học Toán 6 VNEN tại trường THCS Nam Cao
Giờ KHTN theo mô hình trường học mới tại Trường THCS Nam Cao
  

Tổ chức

  • Chi bộ Đảng

  • Địa chỉ: 221 - Đường Trần Nhân Tông - Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c2namcao@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263870336
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thị Thu Hà
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: dt.ha66@gmail.com
Điện thoại: 0985.873.308
2
Họ tên: Phạm Tiến Dũng
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: phamtiendung20580@gmail.com
Điện thoại: 0912.797.255
3
Họ tên: Đỗ Thị Khánh Huệ
Vị trí: Chi ủy viên
Email: khanhhue69nc@gmail.com
Điện thoại: 0974.712.688
4
Họ tên: Nguyễn Hoài Phương
Vị trí: Đảng viên
Email: phuongnguyen72nc@gmail.com
Điện thoại: 0982.298.359
5
Họ tên: Hoàng Thị Minh Hòa
Vị trí: Đảng viên
Email: minhhoanamcao@gmail.com
Điện thoại: 01666.547.268
6
Họ tên: Trần Thị Quế
Vị trí: Đảng viên
Email: hoaque860@gmail.com
Điện thoại: 01692.173.860
7
Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Vân
Vị trí: Đảng viên
Email: kieuvan22279@gmail.com
Điện thoại: 0983.782.122
8
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Ngân
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyenngannc@gmail.com
Điện thoại: 0916.513.379
9
Họ tên: Trương Anh Hữu
Vị trí: Đảng viên
Email: nhatduy1102@gmail.com
Điện thoại: 0977.892.787
10
Họ tên: Phạm Thị Minh Tâm
Vị trí: Đảng viên
Email: minhtamc2namcao@gmail.com
Điện thoại: 01682.285.811
11
Họ tên: Nguyễn Tiến Thạnh
Vị trí: Đảng viên
Email: c2namcao@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0989.207.123
12
Họ tên: Trần Thị Thu Thủy
Vị trí: Đảng viên
Email: tranthuync75@gmail.com
Điện thoại: 0988.735.368
13
Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Vị trí: Đảng viên
Email: anhmap19705@gmail.com
Điện thoại: 0985.688.938
14
Họ tên: Trần Thị Hòa
Vị trí: Đảng viên
Email: tthoasangc2namcao@gmail.com
Điện thoại: 0987.232.998
15
Họ tên: Trần Thị Bích Vân
Vị trí: Đảng viên
Email: Tranbichvan100411965@gmail.com
Điện thoại: 0975.823.236
16
Họ tên: Trần Thị Trà My
Vị trí: Đảng viên
Email: tramyc2namcao@gmail.com
Điện thoại: 0987.540.626
17
Họ tên: Trần Hải Triều
Vị trí: Đảng viên
Email: tranhaitrieu798206@gmail.com
Điện thoại: 0987.299.923
18
Họ tên: Hoàng Thị Thu Hằng
Vị trí: Đảng viên
Email: hoangthihangthuy@gmail.com
Điện thoại: 0916.647.868
19
Họ tên: Phạm Thị Huệ
Vị trí: Đảng viên
Email: phamthihuebly82@gmail.com
Điện thoại: 0976.745.241
20
Họ tên: Trần Thị Thanh Huyền
Vị trí: Đảng viên
Email: ttthuyen83@gmail.com
Điện thoại: 0972.802.852
21
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh
Vị trí: Đảng viên
Email: thanh77c2namcao@gmail.com
Điện thoại: 0976.745.557
22
Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Mai
Vị trí: Đảng viên
Email: anhmaithuc76@gmail.com
Điện thoại: 01676.713.395
23
Họ tên: Lê Hữu Ánh
Vị trí: Đảng viên
Email: c2namcao@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988.679.285