• Ban giám hiệu nhà trường gồm hai đồng chi:Nguyễn Văn Hiển - Nguyễn Văn tình
  • Địa chỉ: Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam
  • Email: ngocsonc2kb@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513820729
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Văn Hiển
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: nguyenvanhien@gmail.com
Điện thoại: 03513820729
2
Họ tên: Nguyễn Văn Tình
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: nvtinh76c2kb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513820729
CHÚC TẾT NĂM HỌC 2018
DEMO Văn 6 VNEN
Bất đẳng thức Cosi (tiết 1)
Bất đẳng thức Cosi (tiết 2)
  • Ba công khai
  • Thông báo