Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

                  PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

                     THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

38

35

3

 

 

33

2

3

 

 

I

Giáo viên

31

30

1

 

 

29

2

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

2

3

2

1

 

 

2

1

 

 

 

3

Hóa

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

5

Ngữ văn

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lịch sử

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Địa lý

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Giáo dục công dân

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tiếng Anh

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Công nghệ

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Thể dục

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Âm nhạc

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Mỹ thuật

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tin học

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                   Hòa Mạc, ngày 15 tháng 9 năm 2015

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                   (Ký tên và đóng dấu)

Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015