Điểm báo

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2016 – 2017

        PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hòa Mạc, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 6

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

I.                   Thời gian: 7h ngày 30/6/2016

II.                Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến.

III.           Thành phần:

1.     Bà Lê Thị Thúy Nga – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng.

2.     Bà Trần Thị Mai – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch HĐ

3.     Bà Bùi Thị Thìn - Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch HĐ

4.     Bà Phan Thị Quế – Tổ trưởng tổ KHXH&NV- Thư kí.

5.     Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Tổ trưởng tổ KHTN – Thành viên.

6.     Bà Phạm Thị Phượng – Tổ phó tổ KHXH&NV – Thành viên

7.     Ông Phạm Văn Cảnh – Giáo viên – Thành viên

8.     Bà Trần Thị Út – Nhân viên Văn phòng – Thành viên

IV.           Nội dung:

1.     Hội đồng nghe bà Lê Thị Thúy Nga triển khai công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc Tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 – 2017 và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 – 2017 của nhà trường.

2.     Đ/c Chủ tịch hội đồng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng.

3.     Các thành viên tiến hành kiểm tra các thông tin trong các loại hồ sơ của học sinh:

-         Họ và tên học sinh

-         Ngày tháng năm sinh

-         Nơi sinh

-         Học sinh trường tiểu học

-         Hộ khẩu

-         Điểm kiểm tra định kì cuối năm học các lớp: từ lớp 1 đến lớp 5 ( môn Toán, Tiếng Việt); Điểm kiểm tra định kì cuối năm học lớp 3,4,5 ( Môn Tiếng Anh). Điểm học sinh tham gia các cuộc thi OTE, IOE, giải Toán qua mạng, HSG TDTT ( từ cấp huyện trở lên ); Điểm học sinh tham gia các cuộc giao lưu Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán (từ cấp huyện trở lên).

 - Năm học lớp 4,5: Đã hoàn thành nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục. Mức độ hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất được đánh giá  (theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT).

*) Các loại hồ sơ gồm: Học bạ ( 2 cuốn/HS); Giấy khai sinh; Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học; Giấy tờ ưu tiên, khuyến khích, Kết quả thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Quốc gia ( Giải Toán qua mạng, IOE, OTE); Kết quả giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

              4. Sau khi đối chiếu các loại hồ sơ, hội đồng kết luận:

- Tổng số học sinh nộp hồ sơ và đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 – 2017 trường THCS Nguyễn Hữu Tiến: 147 học sinh.

- Số hồ sơ hợp lệ và khớp các thông tin trong hồ sơ: 147 hồ sơ.

- Các thông tin của 147 học sinh trong hồ sơ chính xác và khớp giữa các loại hồ sơ.

              5. Hội đồng tiến hành xét duyệt kết quả học tập của học sinh dựa trên các tiêu chí quy định trong Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đã được các cấp phê duyệt.

6.     Sau khi nhập số liệu, kiểm tra đối chiếu với các quy định, Hội đồng kết luận:

Số học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2016 - 2017: 105 HS

Số học sinh không trúng tuyển: 42 HS.

( Có Bảng tổng hợp kết quả tuyển sinh kèm theo).

Hội đồng kết thúc làm việc lúc 17h00 cùng ngày.

100% thành viên trong hội đồng thống nhất kết quả tuyển sinh trên.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                               THƯ KÝ

 

 

 

 

     Lê Thị Thúy Nga                                                    Phan Thị Quế

 

Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015