Điểm báo

TUYỂN SINH LỚP 6 2015-2016

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2015 -2016

 

          - Căn cứ  Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông  tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ GD&ĐT.

          - Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Căn cứ  Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT.

          - Thực hiện văn bản số 1258/BGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc không thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016.

          - Thực hiện Công văn số 620/SGDĐT-GDTrH ngày 10/6/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2015 – 2016.

          - Căn cứ Kế hoạch số 67/Kh-GD&ĐT ngày 15/6/2015 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 – 2016 đã được UBND huyện Duy Tiên phê duyệt.

          Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 như sau:

 

          1/ Chỉ tiêu tuyển sinh

          - Số lớp: 03.

          - Số học sinh: 105 (mỗi lớp 35 học sinh).  

          2/ Phương thức tuyển sinh

          Xét tuyển.

          3/ Đối tượng tuyển sinh.

-         Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

-         Kết quả xếp loại giáo dục các năm học Tiểu học:

+ Từ lớp 1 đến lớp 4 đạt loại Khá trở lên.

               + Năm học lớp 5: Đã hoàn thành nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục. Mức độ hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất được đánh giá: Đạt (theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT).

          4/ Hồ sơ tuyển sinh

          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

          - Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

          - Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học.

          - Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

          5/ Điểm xét tuyển

          Điểm xét tuyển là trung bình cộng của tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán, Tiếng Việt của 4 năm học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4; điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Anh của 2 năm học lớp 3, lớp 4. Học sinh được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

           6/ Chế độ ưu tiên

          - Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

          +  Con liệt sĩ.

          +  Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.

          + Con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" mà người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

          + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

          + Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động.

          + Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.

          + Con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" mà người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

          + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% .

- Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

+ Người dân tộc thiểu số.

+ Con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo ( có xác nhận của đơn vị bố hoặc mẹ đang công tác).

            7/ Chế độ khuyến khích

          - Học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp toàn quốc (Olympic Tiếng Anh trên Internet ( IOE), Tài năng Tiếng Anh (OTE) :

          + Giải Nhất: cộng 3 điểm,

          + Giải Nhì: cộng 2,75 điểm,

          + Giải Ba: cộng 2,5 điểm,

          + Giải Khuyến khích: cộng 2,25 điểm.

- Học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh (Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE), Tài năng Tiếng Anh (OTE):

+ Giải Nhất: cộng 2 điểm,

+ Giải Nhì : cộng 1,75 điểm,

+ Giải Ba : cộng 1,5 điểm,

+ Giải Khuyến khích:  cộng 1,25 điểm.

- Học sinh đạt giải trong các cuộc thi cấp huyện (Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE), Tài năng Tiếng Anh (OTE), giải toán trên mạng Internet:

+ Giải Nhất:  cộng 1 điểm,

+ Giải Nhì : cộng 0,75 điểm,

+ Giải Ba:  cộng 0,5 điểm,

+ Giải Khuyến khích:  cộng 0,25 điểm.

(Một nội dung thi ở các cấp tổ chức khác nhau trong một năm học thì học sinh chỉ được hưởng điểm khuyến khích ở mức độ cao nhất).

          8/ Cách xét tuyển

          Căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh, lấy thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến  những chỉ tiêu cuối cùng có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn học sinh  theo thứ tự ưu tiên sau:

         - Giải cấp cao hơn,

         - Đoạt giải cao hơn cùng cấp,

         - Tổng điểm khuyến khích cao hơn, điểm ưu tiên cao hơn,

         - Có tổng điểm kiểm tra định kì cuối năm của cả 4 năm học cao hơn,

          - Học sinh có điểm trung bình cộng kiểm tra định kì cuối năm học lớp 4 các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cao hơn.

           - Học sinh có điểm trung bình cộng kiểm tra định kì cuối năm học lớp 3 các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cao hơn.

          - Học sinh có điểm trung bình cộng kiểm tra định kì cuối năm học lớp 2 các môn Tiếng Việt, Toán cao hơn.

          - Học sinh có điểm trung bình cộng kiểm tra định kì cuối năm học lớp 1 các môn Tiếng Việt, Toán cao hơn.

        ( Tổng điểm ưu tiên, khuyến khích của 1 học sinh không quá 3,0 điểm ) 

          9/ Lịch tuyển sinh

          - Thông báo tuyển sinh: Từ ngày 19/ 6 /2015 đến ngày  24/ 6 /2015 trên  Đài Truyền thanh huyện Duy Tiên, niêm yết công khai tại trường và đăng trên Website của trường tại địa chỉ : http://hanam.edu.vn/thcsnguyenhuutien

          - Thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Từ ngày  25/6/2015 đến 17 giờ ngày 27/6/2015.

          - Tổ chức xét tuyển: Ngày   29/6/2015 .

         - Niêm yết công khai kết quả tại trường: Từ ngày 30/6/2015 đến ngày 01/7/2015.

          - Duyệt kết quả với Phòng GD&ĐT Duy Tiên: Ngày  2 / 7 /2015.

          - Thông báo danh sách trúng tuyển và trả hồ sơ những học sinh không trúng tuyển: Ngày  3/ 7 /2015.

           Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 của trường THCS Nguyễn Hữu Tiến.

                                

Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015