Điểm báo

Cam kết chất lượng giáo dục

                                                                                        

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở

Năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

100% đủ điều kiện theo quy định

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chương trình GDPT cấp THCS ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

Chặt chẽ, thường xuyên

 

Nghiêm túc, tích cực

 

 

IV

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

- Hs được học tập trong các phòng học khang trang, hiện đại, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho việc học tập (đặc biệt là 2 phòng học Tiếng Anh).

- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thểr thao, các câu lạc bộ môn học.

- HS của có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện luôn nhận được sự ủng hộ từ các  doanh nghiệp, các nhà hảo tâm về vật chất và tinh thần.

Hs được học tập trong các phòng học khang trang, hiện đại, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho việc học tập (đặc biệt là 2 phòng học Tiếng Anh).

- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thểr thao, các câu lạc bộ môn học.

- HS của có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện luôn nhận được sự ủng hộ từ các  doanh nghiệp, các nhà hảo tâm về vật chất và tinh thần.

Hs được học tập trong các phòng học khang trang, hiện đại, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho việc học tập (đặc biệt là 2 phòng học Tiếng Anh).

- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thểr thao, các câu lạc bộ môn học.

- HS của có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện luôn nhận được sự ủng hộ từ các  doanh nghiệp, các nhà hảo tâm về vật chất và tinh thần.

Hs được học tập trong các phòng học khang trang, hiện đại, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho việc học tập (đặc biệt là 2 phòng học Tiếng Anh).

- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thểr thao, các câu lạc bộ môn học.

- HS của có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện luôn nhận được sự ủng hộ từ các  doanh nghiệp, các nhà hảo tâm về vật chất và tinh thần.

 

VI

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

100% đủ khả năng học tập tiếp tục

                                                                                         Hòa Mạc, ngày 15 tháng 6 năm 2019

                                  Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                            (Đã ký)

                                                                                Lê Thị Thúy Nga

Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015