Điểm báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018-2019

 

 

      Phòng GD&ĐT Duy Tiên

Trường THCS Nguyễn Tữu Tiến

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2018-2019

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

12

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

12

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

5

Số phòng học bộ môn

6

 

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

 

7

Bình quân lớp/phòng học

 

1 lớp/ phòng

8

Bình quân học sinh/lớp

 

33hs/ lớp

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

8422

20,1 m2

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2000

4,89 m2

VI

Tổng diện tích các phòng

1744

4,26 m2

1

Diện tích phòng học  (m2)

600

1,47 m2

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

540

1,32 m2

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

90

0,22 m2

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

 

3

2

Khối lớp 7

 

3

3

Khối lớp 8

 

3

4

Khối lớp 9

 

3

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

18

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

 

2

Cát xét

3

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

5

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

0,09 m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Điều lệ Trường Trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

                                               

                  

     Hòa Mạc, ngày 15 tháng 8 năm 2018

                                  Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                           (Đã ký)

                                                                                Lê Thị Thúy Nga


Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015