Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

 

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trung học cơ sở

 Năm học: 2018-2019

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

 

TS

 

ThS

ĐH

TC

 

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

TB

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

36

 

 

 

 

 

 

8

24

 

35

1

 

 

I

Giáo viên

29

 

 

29

0

 

 

8

21

 

28

1

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thể dục

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

1

1

 

 

2

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

4

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

5

Tiếng anh

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

6

Văn

5

 

 

5

 

 

 

1

4

 

5

 

 

 

7

Sử

2

 

 

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

8

Địa

2

 

 

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

9

Toán

4

 

 

4

 

 

 

2

2

 

4

 

 

 

10

2

 

 

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

11

Hóa

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

12

Sinh

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

13

Công dân

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

14

Công nghệ

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

4

 

 

4

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Hòa Mạc, ngày 15 tháng 6 năm 2019

                                  Thủ trưởng đơn vị

                                    (đã ký)

                                       Lê Thị Thúy Nga

Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015