Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học:2018-2019

      Phòng GD&ĐT Duy Tiên

Trường THCS Nguyễn Tữu Tiến

 

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học:2018-2019

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

36

35

1

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

28

28

 

 

 

28

0

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thể dục

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Âm nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Mỹ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Tin học

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tiếng anh

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

6

Văn

5

5

 

 

 

5

 

 

 

 

7

Sử

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

8

Địa

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

9

Toán

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

10

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

11

Hóa

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

12

Sinh

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

13

Công dân

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

14

Công nghệ

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bảo vệ

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

     Hòa Mạc, ngày 15 tháng 8 năm 2018

                                  Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                           (Đã ký)

                                                                                Lê Thị Thúy Nga

              

Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015