Điểm báo

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

 

        Chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến có 32 đảng viên chiếm 76,2% trong tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Là chi bộ có đội ngũ đảng viên trẻ về tuổi đời và tuổi nghề; trong khi đó nhiệm vụ chính trị của nhà trường hết sức nặng nề, nhất là trong thời kỳ “ Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo” theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Là một trường không chỉ hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đại trà mà còn phải phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu ở các môn học, giúp các em phát huy khả năng của mình. Với nhiệm vụ này đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải có khả năng chuyên môn giỏi, tâm huyết với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt… thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được.

         Muốn đáp ứng được yêu cầu đó, nhà trường xác định: Trước hết phải làm tốt công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác đảng viên. Phải coi công tác xây dựng đảng là khâu then chốt. Chi bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao thì mới lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ nặng nề của Đảng bộ và nhân dân giao cho.

       

         Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện – Ban chấp hành Đảng bộ Phòng GD&ĐT, chi bộ nhà trường luôn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường.Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi bộ dành 30 phút hoặc 45 phút để đảng viên được quán triệt Nghị quyết của TW Đảng, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy và các chỉ thị, thông tri của cấp ủy, chính quyền cấp trên; nghe thông báo nội bộ, cập nhật các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, hoặc quán triệt các văn bản hướng dẫn của ngành GD&ĐT… Vì vậy đảng viên nắm bắt kịp tình hình đất nước và thế giới, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng. Trước khó khăn không dao động, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Giữ vững lập trường chính trị, ủng hộ công cuộc đổi mới của Đảng. Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tổ chức tốt việc học tập và thảo luận các chuyên đề và các tác phẩm của Bác Hồ trong các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt các đoàn thể. 100% đảng viên đăng kí nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều bài viết đăng ký nội dung làm theo Bác rất sâu sắc. Khi viết bản tự kiểm điểm kết quả đạt được theo nội dung đã đăng kí, nhiều đảng viên tự xem xét rất thẳng thắn. Hiệu quả về giáo dục chính trị tư tưởng thông qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong chi bộ nhà trường đạt rất cao. Hàng năm cứ 6 tháng và 1 năm, chi bộ tổ chức sinh hoạt tự phê bình và phê bình xếp loại chất lượng đảng viên. Ở các đợt sinh hoạt này, đảng viên nghiêm túc tự phê bình, thẳng thắn và chân thành đóng góp ý kiến với đồng chí mình, đánh giá đúng sự thật khách quan, công tâm, không né tránh. Thông qua các kỳ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, sự đoàn kết trong chi bộ được tăng cường, mỗi đồng chí đảng viên nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao chất lượng chuyên môn, kết quả công tác của từng đảng viên được nâng lên rõ rệt.

          Việc kiện toàn các chức danh chuyên môn được chi bộ lãnh đạo theo đúng quy trình về công tác cán bộ. Ban chi ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên. Xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, của Ban giám hiệu nhà trườngngay từ đầu nhiệm kỳ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Đảng, trong cơ quan. Cán bộ quản lý và các đoàn thể được xây dựng, quy hoạch, bồi dưỡng , đào tạo…tất cả những việc làm đó đã tạo nên một không khí làm việc đoàn kết, kỷ cương ở tất cả các bộ phận, các tổ chuyên môn và các đoàn thể góp phần quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

         Để làm tốt công tác quản lý đảng viên, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá chất lượng từng dảng viên trên cơ sở nhiệm vụ được giao. Việc duy trì sinh hoạt chi bộ hàng tháng được thực hiện đúng lịch, đúng quy định. Chi bộ gắn việc kiểm tra chuyên môn với việc kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được tiến hành hàng tháng, hàng quý, học kỳ và năm học. Chi bộ luôn giữ mối liên hệ nơi cư trú để đảng viên và nhân dân nơi cư trú đánh giá kiểm tra đảng viên của chi bộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đồng thời tạo ra các phong trào thi đua, nên nhiệm kỳ vừa qua chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên, giúp đỡ và đề nghị xét kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chất lượng Đảng viên không ngừng được nâng lên:

Năm 2013: Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 4 đồng chí.

                  Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 29 đồng chí.

Năm 2014: Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 5 đồng chí

                  Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 27 đồng chí.

Liên tục nhiều năm liền chi bộ đều được xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh.

        Những tháng cuối năm 2014 là thời gian bước vào chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cán bộ, đảng viên chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến càng cố gắng quyết tâm, tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa, để xứng đáng là người chiến sĩ dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cùng góp phần xây dựng Nước Việt Nam XHCN giàu mạnh và văn minh!

                                                                                     

                                                                                        ( Thúy Nga )

Tác giả:

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015