tin tức-sự kiện

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 2018 – 2020

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ 2018 – 2020

 

               Thực hiện Hướng dẫn số 17- HD/HU, ngày 02/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Tiên về hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2018-2020; Được sự nhất trí của Ban Chấp hành Đảng bộ phòng GD&ĐT. Sáng ngày 17/01/2018 chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến long trọng tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Quang Tuyến – Huyện ủy viên, Bí thư BCH Đảng bộ, Trưởng phòng GD&ĐT, đồng chí Vũ Hữu Dũng – Đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng GD&ĐT, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, đồng chí Phạm Minh Nghĩa – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ phòng GD&ĐT, tổ trưởng tổ THCS. Dự đại hội còn có đủ 31 đảng viên của chi bộ.

           Đại hội đã được các em thiếu niên trong đội văn nghệ của nhà trường đem cờ, hoa và những lời ca tiếng hát đến chúc mừng đại hội.

 

           Khai mạc Đại hội đồng chí Lê Thị Thúy Nga - Bí thư chi bộ đã nêu rõ: “Đại hội lần này sẽ đi sâu kiểm điểm, thảo luận việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020 và các nghị quyết, quy định của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cho nên trách nhiệm của mỗi đảng viên là phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiêm túc thực hiện tốt chương trình, nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua. Bên cạnh đó, đại hội còn có trách nhiệm xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc, để bầu vào ban chi uỷ nhiệm kỳ mới”.

           Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến nhiệm kì 2015 – 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2018 - 2020; Kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015- 2018. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội cơ bản đều nhất trí với các báo cáo, làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, một số tồn tại hạn chế cần khắc phục và các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kì tới.

         Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Quang Tuyến - Huyện ủy viên, Bí thư BCH Đảng bộ, Trưởng phòng GD&ĐT. Đồng chí đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng của BCH chi bộ cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, nhiệm kỳ 2015-2018 đã đề ra. Đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội và định hướng những mục tiêu, các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

         Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm:Đồng chí Lê Thị Thúy Nga - Bí thư chi bộ;Đồng chí Lê Thị Hồng Sâm - Phó Bí thư chi bộ; Đồng chí Trần Thị Mai – chi ủy viên.

          Đại hội chi bộ trường THCS Nguyễn Hữu Tiến nhệm kỳ 2018- 2020 đã thành công tốt đẹp. Có được thành công đó là do có sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy trí tuệ tập thể và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Sự thành công của Đại hội chi bộ sẽ tạo ra sức mạnh để các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học trong nhiệm kỳ của Đại hội.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

 

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015