tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

 

Số: 171/KH-THCSNHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hòa Mạc, ngày 10 tháng 10 năm 2018


 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2019

 

Căn cứ công văn 1667/SGDĐT-GDTrH ngày 5/10/2018 của Sở Gáo dục và Đào tạo Hà Nam về chỉ đạo thực hiện công tác thư viện năm học 2018 – 2019;

Căn cứ kế hoạch số 109/KH-THCSNHT ngày 18/9/ 2018 của trường THCS Nguyễn Hữu Tiến về việc triển khai nhiệm vụ công tác thư viện năm học 2018 – 2019;

Thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019 như sau:

I. Mục đích- Yêu cầu

1. Mục đích:

- Tổ chức, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, nhằm hướng tới xây dựng xã hội học tập, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh những người tham gia sưu tầm nghiên cứu sáng tác, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách.

- Giúp phụ huynh và học sinh nhận thấy tầm quan trọng, vai trò của việc đọc sách. Tăng cường mối lien hệ giữa gia đình nhà trường cộng đồng trong việc chung tay tạo điều kiện để con em mình được đọc sách, được rèn luyện thói quen và phương pháp đọc sách phù hợp hiệu quả.

- Là cơ hội cho giáo viên, học sinh giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền đọc sách đối với học sinh, từ đó xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

- Tổ chức Ngày hội đọc sách nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động thư viện của nhà trường.

- Toàn thể giáo viên và học sinh tích cực tham gia tặng sách cho thư viện nhà trường góp phần tăng thêm sách hay phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức các hoạt động phải đa dạng phong phú, thiết thực, hiệu quả có tác dụng hình thành thói quen đọc sách trong cán bộ giáo viên và học sinh.

- 100% học sinh  tham gia Ngày hội đọc sách.

- 100% các lớp tham gia tặng sách cho thư viện.
II. Địa điểm, đối tượng:
1. Địa điểm:

- Địa điểm: Tại trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

2. Đối tượng tham gia:

- Giáo viên và học sinh toàn trường.

III. Nội dung:

          *  Thi tủ sách thân thiện:

          - Trên cơ sở tủ sách đã có, mỗi lớp quyên góp sách và trang trí tủ sách sao cho tủ sách nhiều, phong phú về chủng loại, đẹp về hình thức, đáp ứng nhu cầu đọc, mượn sách của các thành viên trong lớp, nhu cầu trao đổi sách của học sinh trong trường.

          * Thi xếp sách Nghệ thuật

+ Thi xếp sách Nghệ thuật giữa các lớp theo chủ đề đã bốc thăm.

+  Thuyết trình về chủ đề  lựa chọn của lớp.

          + Triển lãm sách hay tại theo các gian hàng khác nhau phục vụ cho nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh trong ngày hội đọc sách. (mỗi lớp trưng bày một gian hàng)

            * Thi tuyên truyền giới thiệu sách:

Mỗi lớp chon một cuốn sách theo chủ đề đã bốc thăm để tuyên truyền giới thiệu.

IV. Thể lệ cuộc thi:

          - Thi tủ sách thân thiện:

Mỗi lớp xây dựng một tủ sách đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu của ban tổ chức, phong phú về chủng loại, được trang trí đẹp.

Mỗi lớp chọn cử 1 học sinh giới thiệu về tủ sách, hoạt động nổi bật của tủ sách. Thời gian giới thiệu từ 5-7’.

- Thi xếp sách nghệ thuật

+ Đối tượng: Mỗi lớp thành lập 1 đội thi + GVCN lớp.

+ Yêu cầu: 

- Mỗi đội tự chuẩn bị tối thiểu 60 cuốn sách (sắp xếp trên bàn do BTC chuẩn bị) để xếp tác phẩm thành những hình khối theo chủ đề tự chọn (xếp tự do trong thời gian 1 giờ). Sau đó sẽ thuyết trình ý tưởng tác phẩm của mình từ 3-5 phút (khi BGK chấm).

- Xếp sách đúng chủ đề lựa chọn, trình bày đẹp, sáng tạo, hấp dẫn, đảm bảo thời gian.

- Nội dung thuyết trình đúng với chủ đề lựa chọn,  thuyết trình hay,  rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục được người nghe

           - Thi tuyên truyền giới thiệu sách hay:

- Các đội tự lựa chọn 01 cuốn sách phù hợp để thuyết trình.

- Giới thiệu sách hay, lôi cuốn được nhiều khán giả đọc sách, giới thiệu sách có tính hệ thống, logic.

+ Thời gian: 7 - 10 phút/đội

+ Người thuyết trình: Mỗi đội cử 01 học sinh (thêm các thành viên phụ họa nếu có).

V. Thời gian thực hiện:

8/4/2019 – 20/4/2019

VI. Cơ cấu giải thưởng:

- BTC chấm trao giải theo khối lớp: 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba.

Giải nhất: 300000đ, giải nhì: 250000đ, giải ba: 200000đ

- Điểm tính gải: Cộng tổng điểm của 3 phần thi: Tủ sách thân thiện, Trưng bày xếp sách nghệ thuât và Tuyên truyền giới thiệu sách.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019 của thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Tiến.Yều cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện để việc tổ chức Ngày hội đọc sách thành công tốt đẹp.                                                                                                                                                                                                      

*Nơi nhận:

- Tổ công tác TV (để thực hiện)

- Lưu VT, TV

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015