tin tức-sự kiện

Tuyển sinh năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

Số   52 /KH-THCS NHT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hòa Mạc, ngày 07 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC 2017 -2018

 

         Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Công văn số 562/SGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2017 – 2018;

          Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-PGDĐT ngày 6/6/2017 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên  về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2017 – 2018;

          Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 - 2018 như sau:

          1/ Chỉ tiêu tuyển sinh

          - Số lớp: 03.

          - Số học sinh: 105 (mỗi lớp 35 học sinh).  

          2/ Phương thức tuyển sinh

          Xét tuyển.

          3/ Điều kiện dự tuyển

          - Độ tuổi: Thực hiện theo điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Kết quả xếp loại giáo dục các năm học Tiểu học:

+ Từ lớp 1 đến lớp 2 đạt loại Khá trở lên.

+ Năm học lớp 3, lớp 4: Đã hoàn thành nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục. Mức độ hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất được đánh giá: Đạt (theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT).

+ Năm học lớp 5: Được đánh giá định kì về học tập cuối năm học của từng môn học và hoạt động giáo dục loại: Hoàn thành tốt; đánh giá định kì về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học loại: Tốt (theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT).

          4/ Hồ sơ tuyển sinh

          - Đơn xin xét tuyển

          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

          - Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ

          - Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học

          - Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

          - Phiếu kê khai đạt giải trong các cuộc thi, giao lưu từ cấp huyện trở lên ( đối với những học sinh đạt giải).

          5/ Điểm xét tuyển

          Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán, Tiếng Việt của 5 năm học: lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5; điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Anh của 3 năm học: lớp 3, lớp 4, lớp 5. Học sinh được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

           6/ Chế độ ưu tiên

          - Cộng 10 điểm cho một trong các đối tượng:

          +  Con liệt sĩ.

          +  Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.

          + Con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" mà người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

          + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

- Cộng 8 điểm cho một trong các đối tượng:

          + Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động.

          + Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.

          + Con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" mà người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

          + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% .

- Cộng 6 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

+ Người dân tộc thiểu số.

+ Con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo ( có xác nhận của đơn vị bố hoặc mẹ đang công tác).

          7/ Chế độ khuyến khích

          7.1. Cộng điểm học sinh đạt giải các cuộc thi Olympic Tiếng Anh ( IOE), Tài năng Tiếng Anh (OTE), giải toán qua mạng Internet, thi HSG TDTT.

          - Học sinh đạt giải trong các cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE), Tài năng Tiếng Anh (OTE), giải Toán qua mạng cấp toàn quốc:

          + Huy chương vàng: cộng 40 điểm;

          + Huy chương bạc: cộng 35 điểm;

          + Huy chương đồng: cộng 32 điểm;

          + Giải Khuyến khích: cộng 30 điểm.

- Học sinh đạt giải trong các cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE), giải toán trên mạng Internet, thi HSG TDTT cấp tỉnh:

+ Giải Nhất: cộng 30 điểm;

+ Giải Nhì : cộng 25 điểm;

+ Giải Ba : cộng 22 điểm;

+ Giải Khuyến khích:  cộng 20 điểm.

- Học sinh đạt giải trong các cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE), giải toán trên mạng Internet, thi HSG TDTT cấp huyện:

+ Giải Nhất: cộng 20 điểm;

+ Giải Nhì : cộng 15 điểm;

+ Giải Ba:    cộng 12 điểm;

+ Giải Khuyến khích:  cộng 10 điểm.

7.2. Cộng điểm học sinh đạt giải giao lưu Olympic Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp huyện:

+ Giải Nhất: cộng 20 điểm;

+ Giải Nhì : cộng 15 điểm;

+ Giải Ba:    cộng 12 điểm;

+ Giải Khuyến khích:  cộng 10 điểm.

7.3. Cộng điểm học sinh đạt giải chung kết giao lưu An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2016 – 2017 cấp toàn quốc :

+ Giải Nhất:  cộng 20 điểm;

+ Giải Nhì :  cộng 15 điểm;

+ Giải Ba:    cộng 12 điểm;

+ Giải Khuyến khích:  cộng 10 điểm.

(Một nội dung thi ở các cấp tổ chức khác nhau trong một năm học thì học sinh chỉ được hưởng điểm khuyến khích ở mức cao nhất).

          8/ Cách xét tuyển

          Căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh, lấy thí sinh có tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét đến  những chỉ tiêu cuối cùng có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn học sinh  theo thứ tự ưu tiên sau:

          - Đối tượng được hưởng diện ưu tiên;

          - Tổng điểm khuyến khích cao hơn;

          - Giải cấp cao hơn;

          - Giải cao hơn cùng cấp;

          - Có tổng điểm kiểm tra định kì cuối năm của cả 5 năm học cao hơn;

          - Học sinh có tổng điểm kiểm tra định kì cuối năm học lớp 5 các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cao hơn;

Tác giả: Thúy Nga

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015