tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 164 /KH-THCSNHT

 

            Hòa Mạc, ngày 8 tháng 10 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH

NĂM HỌC 2018 - 2019

         

Căn cứ công văn 1667/SGDĐT-GDTrH ngày 5/10/2018 của Sở Gáo dục và Đào tạo Hà Nam về chỉ đạo thực hiện công tác thư viện năm học 2018 – 2019;

Căn cứ kế hoạch số 109/KH-THCSNHT ngày 18/9/ 2018 của trường THCS Nguyễn Hữu Tiến về việc triển khai nhiệm vụ công tác thư viện năm học 2018 – 2019;

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến thông báo kế hoạch tuyên truyền giới thiệu sách của thư viện năm học 2018 - 2019 như sau:

          I. Mục đích:

          - Thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu, góp phần khẳng định, tôn vinh giá trị của sách.

          - Nhằm góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong học sinh và giáo viên trong trường.

          -Tuyên truyền và giới thiệu các cuốn sách hay, thiết thực tới cán bộ giáo viên, học sinh trong trường.

          - Là sân chơi giúp các em tự tin thể hiện khả năng thuyết trình, biểu diễn và tinh thần đồng đội.

          II. Hình thức tuyên truyền:

          Sáng thứ hai đầu tuần vào tiết chào cờ, học sinh lớp trực tuần chọn cử 1 hay một nhóm học sinh tuyên truyền gới thiệu một cuốn sách mà mình yêu thích. Tuần chẵn giới thiệu sách bằng tiếng Anh, tuần lẻ giới thiệu sách bằng tiếng Việt.

          III. Yêu cầu:

          - Sách được tuyên truyền, giới thiệu là sách hiện đang có trong thư viện nhà trường.

          - Nội dung các bài thi không được trùng lặp với các bài tuyên truyền mà lớp trước đã giới thiệu.

          IV. Cách thức tổ chức:

          Bước 1: Lớp tham gia giới thiệu đăng kí cuốn sách mình định gới thiệu với nhân viên thư viện vào thứ hai tuần trước đó.

          Bước 2: Lớp gửi nội dung bài tuyên truyền đến Ban tổ chức.

          Bước 3: Trình bày nội dung tuyên truyền.(Các lớp có thể trình bày bằng các hình thức như: thuyết trình, tiểu phẩm, kịch...) (5 - 10 phút)

          IV. Thời gian thực hiện:

          Từ 15/10/2018 - 22/4/2019 vào giờ chào cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần.

          VI. Phân công nhiệm vụ:

          Bà: Bùi Thị Thìn – Phó hiệu trưởng – Trưởng ban tổ chức, phụ trách chung.

          Bà: Kiều Thị Hằng – Nhân viên thư viện – Phó ban, phụ trách về cơ sở vật chất, tư vấn các lớp lựa chọn sách.

          Bà Vũ Thị Thu Hoài – Tổng phụ trách Đội – Thư kí

          Bà: Phan Thị Quế - Tổ trưởng Tổ KHXH&NH – Thành viên, tư vấn về nội dung, hình thức tuyền truyền.

          12 GV chủ nhiệm của các lớp phụ trách các đội tuyên truyền.

          VII. Giải thưởng:

          Cuối năm sẽ bình chọn 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các tiết mục tuyên truyền xuất sắc. GV, HS bình chọn trên website của trường.

          Giá trị giải: Giải Nhất: 500.000 đồng

          Giải Nhì: 300.000 đồng

          Giải Ba: 200.000 đồng

          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền giới thiệu sách của thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

*Nơi nhận:

- Tổ công tác TV

- Lưu VT, TV

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                     

 

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015