tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VẼ TRANH THEO SÁCH

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

 

 

Số:   /KH-THCS NHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Hòa Mạc, ngày 05 tháng 11 năm 2016


 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VẼ TRANH THEO SÁCH

 

Căn cứ công văn số 1479/SGD ĐT-GDTrH ngày 10/10/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2016 – 2017;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động Thư viện  năm học 2016 -2017 của thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Tiến.

Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi vẽ tranh theo sách như sau:

I. Mục đích

- Phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của học sinh trong nhà trường để phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới cách học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;

        - Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các học sinh, trong việc làm và sử dụng đồ dùng và đặc biệt là sách.

         - Đồng thời, hình thành phong trào thường xuyên đọc sách trong nhà trường, phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học.

        - Qua Hội thi, lựa chọn những học sinh vẽ đẹp trong toàn trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng về khả năng tự đọc sách của học sinh,; từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao khả năng tự học của các em, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Giáo dục.

II. Địa điểm, đối tượng:
1. Địa điểm:

- Địa điểm: Tại trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

2. Đối tượng tham gia:

- Học sinh khối 6, 7, 8, 9 trong toàn trường.

III. Nội dung:

- Vẽ tranh về chủ đề quê hương đất nước, biển đảo, con người, nhân vật, sự kiện qua các cuốn sách đã đọc.

            IV. Hình thức dự thi:

            - Học sinh thể hiện tác phẩm của mình trên khổ giấy A3. Mặt sau bài dự thi ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, chủ đề của bài dự thi.

V. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 7/11 – 12/11: vẽ tranh theo chủ đề (vẽ tranh ở nhà)

14/11: Thu bài dự thi. (Nộp bài cho thầy Phương)

20/11: Tổng kết, trao giải

VI. Cơ cấu giải thưởng:

- BTC chấm trao giải theo khối lớp: 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba.

Giải nhất: 300000đ, giải nhì: 250000đ, giải ba: 200000đ

VII. Thành phần BTC và BGK:

1.      Ban tổ chức:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Thị Thúy Nga

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Bùi Thị Thìn

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Lê Thị Hồng Sâm

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thanh Hương

TT tổ KHTN

Ủy viên

5

Phan Thị Quế

TT tổ KHXH&NV

Ủy viên

6

Vũ Thị Thu Hoài

TPT

Ủy viên

7

Nguyễn Huy Phương

GV mĩ thuật

Ủy viên

2.      Ban giám khảo:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Thị Thúy Nga

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Bùi Thị Thìn

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Huy Phương

GV mĩ thuật

Thành viên

4

Nguyễn Thị Thanh Hương

TT tổ KHTN

Thành viên

5

Phan Thị Quế

TT tổ KHXH&NV

Thành viên

6

Nguyễn Thị Quý

GV

Thành viên

 

VIII. Biểu điểm:

Chấm theo thang điểm 10

- Ý tưởng: 3 điểm

- Bố cuc: 2 điểm

- Màu sắc: 2 điểm

- Hình vẽ: 3 điểm

Trên đây là kế hoạch hoạt động tổ chức Cuộc thi vẽ tranh theo sách của thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Tiến. Yều cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện để việc tổ chức Cuộc thi thành công tốt đẹp.

           *Nơi nhận:

- Các bộ phận (để thực hiện)

- Lưu VT, TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Lê Thị Thúy Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                   

 

 

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015