tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH NĂM HỌC 2016 - 2017

PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:     /KH - THCSNHT

   

            Hòa Mạc, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH

NĂM HỌC 2016 - 2017

         

 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;

          Thực hiện kế hoạch công tác thư viện năm học 2016 - 2017;

          Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến thông báo kế hoạch tuyên truyền giới thiệu sách của thư viện năm học 2016 - 2017 như sau:

          I. Mục đích:

          - Thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu, góp phần khẳng định, tôn vinh giá trị của sách.

          - Nhằm góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc trong học sinh và giáo viên trong trường.

          -Tuyên truyền và giới thiệu các cuốn sách hay, thiết thực tới cán bộ giáo viên, học sinh trong trường.

          - Là sân chơi giúp các em tự tin thể hiện khả năng thuyết trình, biểu diễn và tinh thần đồng đội.

          II. Hình thức tuyên truyền:

          Sáng thứ hai đầu tuần vào tiết chào cờ, học sinh lớp trực tuần chọn cử 1 hay một nhóm học sinh tuyên truyền gới thiệu một cuốn sách mà mình yêu thích.

          III. Yêu cầu:

          - Sách được tuyên truyền, giới thiệu là sách hiện đang có trong thư viện nhà trường.

          - Nội dung các bài thi không được trùng lặp với các bài tuyên truyền mà lớp trước đã giới thiệu.

          IV. Cách thức tổ chức:

          Bước 1: Lớp tham gia giới thiệu đăng kí cuốn sách mình định gới thiệu với nhân viên thư viện vào thứ hai tuần trước đó.

          Bước 2: Lớp gửi nội dung bài tuyên truyền đến Ban tổ chức.

          Bước 3: Trình bày nội dung tuyên truyền.(Các lớp có thể trình bày bằng các hình thức như: thuyết trình, tiểu phẩm, kịch...) (5 - 10 phút)

          IV. Thời gian thực hiện:

          Từ 3/10/2016 - 25/4/2017 vào giờ chào cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần.

          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền giới thiệu sách của thư viện trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

                                                                             Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

                                                                           Lê Thị Thúy Nga

 

 

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015