tin tức-sự kiện

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

Số:  62 /KH-THCSNHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Mạc, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

 KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019

         Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT;

          Căn cứ công văn số 504/SGDĐT-GDTrH ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2018 - 2019;

          Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-PGDĐT ngày 21/5/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019;

          Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 như sau:

          1. Chỉ tiêu tuyển sinh

          - Số lớp: 03.

          - Số học sinh: 105 (mỗi lớp 35 học sinh).  

          2. Phương thức tuyển sinh

          Kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

          3. Điều kiện dự tuyển

          - Độ tuổi: Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Kết quả xếp loại giáo dục các năm học Tiểu học:

+ Lớp 1 đạt loại Khá trở lên.

+ Năm học lớp 2, lớp 3: Đã hoàn thành nội dung các môn học và các hoạt động giáo dục. Mức độ hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất được đánh giá: Đạt (theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT).

+ Năm học lớp 4, lớp 5: Được đánh giá định kì về học tập cuối năm học của từng môn học và hoạt động giáo dục loại: Hoàn thành tốt; đánh giá định kì về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học loại: Tốt (theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT).

 

          4. Hồ sơ tuyển sinh

          - Đơn xin xét tuyển

          - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

          - Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ

          - Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học

          - Các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

           5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Học sinh làm 3 bài kiểm tra năng lực thuộc 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.    

a/ Thời gian làm bài:

+ Môn Toán, môn Tiếng Việt là 90 phút.

+ Môn Tiếng Anh là 60 phút (kiểm tra 3 kĩ năng: nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ).

b/ Hình thức kiểm tra:

+ Môn Toán, Tiếng Anh: kết hợp trắc nghiệm với tự luận.

+ Môn Tiếng Việt: tự luận.

c/ Nội dung kiểm tra: chủ yếu trong chương trình lớp 5 cấp Tiểu học của Bộ GD&ĐT.

d/ Thang điểm: tính theo thang điểm 10.

           6. Cách tính điểm xét tuyển

6.1. Điểm xét tuyển theo học bạ ( hệ số 1)

          Điểm xét tuyển theo hồ sơ là tổng điểm trung bình cộng bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Toán, Tiếng Việt của 5 năm học: lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5; điểm trung bình cộng bài kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Anh của 3 năm học: lớp 3, lớp 4, lớp 5.

6.2. Điểm kiểm tra, đánh giá năng lực

Học sinh làm 3 bài kiểm tra năng lực thuộc 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Điểm kiểm tra, đánh giá năng lực là tổng điểm môn Toán (hệ số 2), môn Tiếng Việt (hệ số 2) và môn Tiếng Anh (hệ số 1). 

6.3. Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

          a/ Chế độ ưu tiên

          - Cộng 5 điểm cho một trong các đối tượng:

          +  Con liệt sĩ.

          +  Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.

          + Con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" mà người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

          + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

- Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:

          + Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động.

          + Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.

          + Con của người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" mà người được cấp "Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh" bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

          + Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% .

- Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

+ Người dân tộc thiểu số.

+ Con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo ( có xác nhận của đơn vị bố hoặc mẹ đang công tác).

          b/ Điểm khuyến khích:

Học sinh đạt giải trong kỳ thi HSG TDTTcấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức:

+ Giải Nhất:  cộng 5 điểm,

+ Giải Nhì : cộng 3 điểm,

+ Giải Ba:  cộng 2 điểm,

+ Giải Khuyến khích:  cộng 1 điểm.

6.4. Điểm xét tuyển

         Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau:

ĐXT = điểm trung bình cộng bài kiểm tra định kì cuối năm 5 năm môn Toán + điểm trung bình cộng bài kiểm tra định kỳ cuối năm 5 năm môn Tiếng Việt + điểm trung bình cộng bài kiểm tra định kỳ cuối năm 3 năm môn Tiếng Anh + Điểm kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán x 2 + Điểm kiểm tra, đánh giá năng lực môn Tiếng Việt x 2 + Điểm kiểm tra, đánh giá năng lực môn Tiếng Anh +  Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

          7. Nguyên tắc xét tuyển:

          Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp xét đến  những chỉ tiêu cuối cùng có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét tuyển học sinh theo thứ tự ưu tiên sau:

          - HS đạt thành tích cao hơn trong kỳ thi HSG TDTT cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức;

         - Học sinh có tổng điểm kiểm tra, đánh giá năng lực cao hơn;

          - Học sinh có tổng điểm trung bình cộng các bài kiểm tra định kì cuối năm của 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cao hơn;

 (Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn có nhiều HS có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, có thứ tự ưu tiên giống nhau thì Chủ tịch HĐ tuyển sinh quyết định).

          8. Lịch tuyển sinh

          - Từ ngày 25/5/2018 đến ngày 31/5/2018:

+ Thông báo tuyển sinh trên Đài Truyền thanh huyện Duy Tiên, niêm yết công khai tại trường và đăng trên Website của trường tại địa chỉ : http://hanam.edu.vn/thcsnguyenhuutien

Tác giả: thcsnguyenhuutien

Xem thêm

Bài võ cổ truyền
Múa nón - Nam HS lớp 9B - 2015